Skip to main content

Projects

Filters

Project | 7 December 2020
Повече от 390 онлайн услуги за електронно управление вече улесняват живота на хиляди граждани и предприятия, като позволяват документите и заявленията да се подават сигурно, дистанционно и бързо. През
Project | 3 August 2020
Местните власти в България успяват да осигурят жизненоважни услуги на уязвими хора през пандемията чрез мрежа за домашни грижи по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“