Skip to main content

Подкрепа във вашата страна

В рамките на направление на ЕСФ+ при споделено управление Комисията не предоставя пряко финансиране за проекти.  Страните и регионите от ЕС отговарят за изпълнението на финансирането по ЕСФ+.

Държавите членки могат до голяма степен да решават как желаят да организират изпълнението на ЕСФ+.  След съгласуване с Комисията, държавите членки могат да изберат да имат само една национална програма по ЕСФ+, да прилагат ЕСФ+ чрез набор от регионални програми или да комбинират и двата подхода.   След това управляващите органи на ЕСФ+ ще подбират проекти въз основа на тяхното съответствие с националните и/или регионалните програми.  

Бенефициерите участват в кандидатстването и изпълнението на проекти по ЕСФ и ЕСФ+.  Това са много различни организации, включително публични администрации, организации на работниците и на работодателите, неправителствени организации (НПО), благотворителни организации и дружества. Физическите лица, които участват в проекти по ЕСФ и ЕСФ+, се наричат участници.  Може да става дума за обучение на работници за придобиване на нови умения, млади хора, търсещи работа, лица, търсещи съвет как да започнат собствен бизнес, както и деца или студенти, участващи в образователни програми и/или програми за полагане на грижи.

Организациите и физическите лица, които искат да кандидатстват за финансиране от ЕСФ+ или да представят предложение за проект, трябва да разгледат съответните национални и регионални уебсайтове на ЕСФ/ЕСФ+.  Като алтернатива, те могат да се свържат с управляващия орган на ЕСФ+ в своята държава или регион