Navigācijas ceļš

Sadarboties ar mums

Sadarboties ar mums

EuropeAid piešķir finansējumu un rīko konkursus, lai atlasītu labākos projektus ar ES ārējā atbalsta programmām saistītu pasākumu un projektu īstenošanai. Šajā lapā sniegta detalizēta informācija par paredzēto finansējumu, procedūrām un saņēmējiem.

Pēdējā atjaunināšana: 17/02/2012 | Lapas sākums