Archív prieskumu verejnej mienky

21/05/2006 - 15/05/2007

Čo vám najviac bráni pri presťahovaní sa do inej krajiny?
Odpoveď Hlasov %
hľadanie práce 15664 36.13%
jazyková bariéra 13464 31.06%
opustenie rodiny a priateľov 8250 19.03%
peniaze 5072 11.70%
nová kultúra 905 2.09%
Celkový počet hlasov: 43355 100%

01/10/2005 - 20/05/2006

Čo by vás podnietilo uvažovať o zmene zamestnania?
Odpoveď Hlasov %
väčšia rovnováha medzi pracovným a súkraomným životom 31984 27.26%
možnosť lepšieho finančného ohodnotenia 31806 27.11%
nová pracovná výzva 26821 22.86%
želanie zmeniť bydlisko 26726 22.78%
Celkový počet hlasov: 117337 100%

15/04/2005 - 30/09/2005

Kam by ste boli ochotný presťahovať sa v súvislosti so zaujímavou pracovnou ponukou?
Odpoveď Hlasov %
do inej krajiny 21661 42.04%
na iný kontinent 19796 38.42%
do iného mesta 5400 10.48%
zmeňme tému… nebol by som ochotný presťahovať sa 4663 9.05%
Celkový počet hlasov: 51520 100%

01/09/2004 - 15/04/2005

Čo je podľa vás počas pracovného pohovoru najdôležitejšie?
Odpoveď Hlasov %
entuziazmus a ochota učiť sa 16188 51.62%
osobnostné predpoklady, ktoré sa stotožňujú s požiadavkami spoločnosti 8666 27.63%
predchádzajúce pracovné skúsenosti 4790 15.27%
vhodný dátum nástupu do zamestnania 1717 5.47%
Celkový počet hlasov: 31361 100%

01/04/2004 - 30/08/2004

Čo ste ochotný urobiť pre získanie lepšej možnosti pracovného uplatnenia?
Odpoveď Hlasov %
odísť do zahraničia 30925 53.44%
ďalej sa odborne vzdelávať 12808 22.13%
zmeniť zamestnaniea 9038 15.62%
vynaložiť viac pracovného úsiliaa 5099 8.81%
Celkový počet hlasov: 57870 100%

19/09/2003 - 31/03/2004

Kde najčastejšie vyhľadávate pracovné ponuky?
Odpoveď Hlasov %
webové stránky s ponukami voľných pracovných miest 5677 35.30%
domáca tlač 3348 20.82%
miestna tlača 2864 17.81%
agentúry na sprostredkovanie práce 2599 16.16%
interné ponuky voľných pracovných miest v rôznych spoločnostiach 1593 9.91%
Celkový počet hlasov: 16081 100%