Ditt första Euresjobb


Stämmer följande in på dig?

  • Är du i åldern 18–35?
  • Är du medborgare och lagligt bosatt i ett EU-land, i Norge eller på Island?
  • Har du svårt att hitta arbete eller utbildning i det land där du bor?
  • Vill du flytta till ett annat EU-land, Norge eller Island för att arbeta, göra praktik eller vara lärling?

I så fall Ditt första Euresjobb vara lösningen för dig.

Vad tjänar jag fördelarna på det?

Ditt första Euresjobb är ett EU-program för att främja yrkesmässig rörlighet. Det ska hjälpa unga EU-medborgare att hitta arbete, lärlingsutbildning eller praktik i ett annat EU-land, i Norge eller på Island och arbetsgivare att hitta kvalificerade arbetstagare. Det hjälper till att matcha unga arbetssökande med erbjudanden om avlönat arbete i Europa. Platserna måste ha en varaktighet på minst sex månader (för jobb och lärlingsutbildning) eller tre månader (för praktik).

Genom Ditt första Euresjobb kan du få hjälp med information, jobbsökande, matchning and rekrytering. Du kan också vara berättigad till ekonomiskt stöd för att gå på intervju utomlands samt kostnader för bl.a. språkkurser, erkännande av kvalifikationer eller flytt utomlands.

Vilka kvalifikationer krävs?

Ditt första Euresjobb är öppet för sökande med olika typer av utbildning och/eller arbetslivserfarenhet.

Så gör du för att delta?

I handboken om Ditt första Euresjobb beskrivs villkoren och bestämmelserna för att delta.

Nedan finns länkar till de ansvariga arbetsförmedlingar och samarbetande arbetsförmedlingar som erbjuder programmet. Om de här tjänsterna ännu inte erbjuds i ditt land eller några länkar till länder inte är aktiva kan du kontakta den ansvariga arbetsförmedlingen.

Du kan också information via listan över arbetsförmedlingar och deras samarbetspartner på EU-nivå som finns på webblatsen för Ditt första Euresjobb.