EURES Targeted Mobility Scheme


Har du svårt att hitta arbete eller utbildning i det land där du bor?

Finns det mycket som hindrar dig från att jobba utomlands? Undrar du hur hindren kan övervinnas?

 

Välkommen till Eures riktade program för rörlighet (TMS)

 

Genom Eures TMS kan du få hjälp med att hitta ett spännande jobb, som ger nya kunskaper och ny kompetens i ett annat EU-land, Island eller Norge.

 

Här får du veta mer:

 

Vad är Eures TMS?

 • Eures riktade program för rörlighet (TMS) är en åtgärd som främjar rörlighet i arbetslivet, löser problem med rörlighet inom EU och erbjuder arbetssökande ett paket med stödtjänster för att de ska nå sina mål.
 • Syftet med Eures TMS är att ge EU-medborgare skräddarsydd hjälp med att hitta jobb, praktikplats eller lärlingsutbildning i ett annat EU-land, Norge eller Island, och hjälpa arbetsgivare att hitta motiverade och kvalificerade arbetstagare.
 • Med hjälp av Eures TMS kan arbetssökande få hjälp att övervinna hinder för utlandsjobb. Eures TMS kan ge stöd i form av särskilda bidrag, och man kan få ersättning för språkkurser, erkännande av kvalifikationer samt för resor och uppehälle.
 • Eures TMS gör det enklare för arbetssökande och arbetstagare att utnyttja rätten till fri rörlighet inom EU och bidrar till att motverka obalans på arbetsmarknaden.

 

Vem kan ansöka?

 

 • Den som vill ha jobb, praktikplats eller lärlingsplats i en EU-medlemsstat, Island eller Norge.
 • Ålder: minst 18 år.
 • Medborgare i en EU-medlemsstat, Norge eller Island.
 • Alla arbetssökande, oavsett kvalifikationsnivå.

 

Var kan du hitta jobb, praktikplats eller lärlingsplats?

 • I alla EU-medlemsstater, Island och Norge.

 

Varför?

Därför att du ...

 • vill flytta till ett annat EU-land, Norge eller Island för att arbeta, göra praktik eller vara lärling,
 • söker spännande tillfällen att skaffa dig nya kunskaper och färdigheter eller vill lära dig ett nytt språk, med hjälp av skräddarsydda arbetsförmedlingar.

 

När kan du börja söka jobb?

Nu!

 • Besök de sidor som är intressanta för dig! Nedan finns länkar till Eures aktuella TMS-projekt.
 • Kontakta den ansvariga arbetsförmedlingen och de samarbetande arbetsförmedlingar som erbjuder Eures TMS.
 • Fråga hur ansökan går till och vilken hjälp som erbjuds med jobbsökning, matchning och rekrytering.
 • Delta i Eures TMS!