EURES Targeted Mobility Scheme


Vill du anställa personer med en särskild yrkesprofil men har svårt att hitta dem i ditt land? Anser du att ett mångkulturellt europeiskt team kan ge ditt företag betydande fördelar?

 

Välkommen till hemsidan för Eures riktade program för rörlighet.

 

Se vad Eures TMS kan göra för ditt företag!

 

Här får du veta mer:

 

>Vad är Eures TMS?

 • Eures riktade program för rörlighet (TMS) är en åtgärd som främjar rörlighet i arbetslivet, löser problem med rörlighet inom EU och erbjuder arbetssökande ett paket med stödtjänster för att de ska nå sina mål.
 • Syftet med Eures TMS är att hjälpa EU-medborgare att hitta jobb, praktikplats eller lärlingsutbildning i en annan EU-medlemsstat, Norge eller Island, och hjälpa arbetsgivare att hitta motiverade och kvalificerade arbetstagare.
 • Små och medelstora företag (SMF) kan söka ekonomiskt stöd som täcker en del av utbildnings- och integrationskostnaderna för nyanställda, praktikanter eller lärlingar.
 • Med hjälp av Eures TMS kan arbetssökande få hjälp att övervinna hinder för utlandsjobb. Eures TMS kan ge stöd i form av särskilda bidrag, och man kan få ersättning för språkkurser, erkännande av kvalifikationer samt för resor och uppehälle.
 • Eures TMS gör det enklare för arbetssökande och arbetstagare att utnyttja rätten till fri rörlighet inom EU och kan bidra till att motverka obalans på arbetsmarknaden.

 

>Vem kan ansöka?

 • Alla företag eller organisationer som är etablerade i en EU-medlemsstat, Norge eller Island, oavsett ekonomisk sektor och storlek.
 • Företag som vill rekrytera personer med en särskild yrkesprofil.
 • Företag som erbjuder ett skriftligt anställningsavtal på minst sex månader (för arbete eller lärlingsutbildning) respektive tre månader (för praktik).

 

>Var kan företaget rekrytera?

 • I EU-medlemsstater, Island och Norge.

 

>Varför?

 • Företaget vill rekrytera motiverade arbetstagare, praktikanter eller lärlingar från andra EU-medlemsstater, Norge eller Island.
 • Företaget vill söka skräddarsytt stöd för rekrytering från en annan EU-medlemsstat.
 • Alla jobb, praktikplatser och lärlingsplatser som är förenliga med nationell lagstiftning kan vara berättigade till stöd, oavsett vilken ekonomisk sektor det rör sig om.

 

>När kan företaget börja delta i Eures riktade program för rörlighet (TMS)?

Nu!

 • Besök de sidor som är intressanta för företaget! Nedan finns länkar till Eures aktuella TMS-projekt.
 • Kontakta den ansvariga arbetsförmedlingen och de samarbetande arbetsförmedlingar som erbjuder Eures TMS.
 • Fråga om villkoren och reglerna för deltagande, om ansökningsförfarandet och vilken hjälp som erbjuds när det gäller jobbsökning, matchning och rekrytering.
 • Delta i Eures TMS!