Färdigheter & yrken


Utlandsstudier

Att bo och studera i ett främmande land är det bästa sättet att skaffa sig ingående kunskaper om kultur, människor och språk i detta land. Vistelse i ett annat land för studier eller arbete kan dessutom bidra till att utveckla en värdefull internationell kompetens, som kan vara intressant för framtida arbetsgivare.

Studerande som återvänder till hemlandet efter utlandsstudier ser ofta utlandsvistelsen som en erfarenhet som gett dem både personligt och intellektuellt utbyte. De ser det som en fördel att de fått bekanta sig med nya tanke- och levnadssätt och att detta främjat deras personliga utveckling och självständighet.

Utlandsstudier kan ge mer än enbart akademisk behållning och positiv personlig utveckling. De kan också förbättra möjligheterna att få arbete. Det blir allt vanligare att arbetsgivare söker folk som har internationell erfarenhet, eftersom dessa människor inte bara har goda språkkunskaper utan också förmåga till kulturövergripande kommunikation, förståelse för och kännedom om lokala seder och kulturella sammanhang, flexibilitet, uthållighet och förmåga att anpassa sig till nya förhållanden och att hantera olikheter på ett konstruktivt sätt.

PLOTEUS

Informationen under "Search for Learning Opportunities" kommer från PLOTEUS, portalen för utbildningsmöjligheter i hela Europa, som skapats av Generaldirektoratet för utbildning och kultur inom Europeiska kommissionen. För urval och uppdatering ansvarar Euroguidance network.

Införandet av PLOTEUS utbildningsdel i EURES-portalen ligger helt i linje med slutsatserna från Europeiska rådets möten i Lissabon och Stockholm (mars 2000 och mars 2001), där kommissionen och medlemsstaterna uppmanades att skapa en tjänst med information om arbets- och utbildningsmöjligheter i hela Europa.

Syftet med PLOTEUS är precis som med EURES att omsätta rätten till fri rörlighet för Europas medborgare i praktiken genom att tillhandahålla den information som behövs för detta.

Utöver den information om utbildning som finns här i EURES innehåller PLOTEUS-portalen information om nationella utbildningssystem, europeiska utbytesprogram och kontaktställen, som man kan vända sig till för att få mer information.