• Händelser

Nyhetsartiklar


<< Tillbaka till nyhetslistan

Smarta tips när du ska införa en hybrid arbetsmodell på din arbetsplats

Enligt en ny undersökning skulle de flesta arbetstagare i EU-länderna föredra att som minst arbeta hemifrån flera dagar i veckan även efter pandemin. En sådan hybridmodell ger företagen möjlighet att införa nya sätt att arbeta. Vad bör man då tänka på innan man inför en sådan modell?
Picture

En ny undersökning från Eurofound visar att merparten av alla yrkesverksamma inom EU vill kunna fortsätta arbeta hemifrån åtminstone då och då (även när covid-19-restriktionerna lättat), och att det populäraste arbetssättet är hybridarbete (32 procent). På många företag håller man just nu på att fundera ut vilken typ av hybridarbete som passar den egna verksamheten bäst, och hur företagen kan anpassa sig till denna nya trend för att förbli effektiva.

De flesta företag kommer att behöva förändra sin organisationskultur och ta fram nya regler och metoder för att kunna införa hybridarbete. På företag som inte erbjuder flexibla arbetsformer riskerar personalomsättningen att öka och arbetstagarnas engagemang att minska. Detta kan också medföra att företagen i fråga blir mindre intressanta för arbetssökande och att de missar de bästa kandidaterna när de behöver tillsätta tjänster. Vad bör då företagen tänka på när de ska anta en strategi för hybridarbete?

Genomför en riskbedömning

Sedan pandemin bröt ut har mycket sagts om hur viktigt det är att arbetsgivarna är lyhörda och ser till arbetstagarnas behov. Men lika viktigt är att företagsledarna är lyhörda i fråga om affärsverksamhetens behov. Innan du utarbetar en relevant policy bör du därför överväga att göra en riskbedömning för att undersöka de potentiella effekterna av hybridarbete på såväl personal som på företaget och dess verksamhet. Denna bedömning kan hjälpa företagets ägare eller ledning att fatta mer välgrundade beslut om vilken typ av roller som distansarbete kan lämpa sig för, hur många dagar i veckan eller månaden som det kan bli aktuellt med distansarbete och de platser från vilka personalen ska tillåtas arbeta (om en medarbetare befinner sig i en annan tidszon kan hennes eller hans arbetstid t.ex. behöva justeras för att motsvara företagets normala arbetstider).

Säkerställ likabehandling

När du utarbetar företagets policy för hybridarbete bör du se till att riktlinjerna är rättvisa för alla anställda och inte diskriminerar på grund av ålder, funktionsnedsättning, civilstånd, graviditet och moderskap, ras, religion, kön/könsidentitet eller sexuell läggning. Med tanke på detta är det viktigt att du samråder med din personalavdelning eller med en extern expert för att undvika att din nya policy skapar spänningar mellan de anställda eller leder till att du blir dragen inför domstol. Du bör också vara noga med att behandla personalen på samma sätt oavsett om de distansarbetar eller arbetar från kontoret.

Skapa ett förtroendeförhållande

När covid-19 tvingade företagen att stänga ner kontoren och gå över till distansarbete blev övervakning och säkerställande av att personalen inte missbrukar sin nya ”frihet” en ofta dryftad fråga bland arbetsgivare. I sina försök att skaffa sig kontroll införde vissa företagsledare övervakningssystem som ofta kom att betraktas som en kränkning av arbetstagarnas integritet. Känslan av att vara ständigt övervakad kan ha en förödande effekt på motivationen och få personalen att känna att arbetsgivaren inte litar på dem. Eventuell övervakning bör vara öppen och endast inrikta sig på det som är helt nödvändigt för verksamheten. Det är till exempel viktigare att värna om dina anställdas säkerhet och se till att de utför sina arbetsuppgifter, än att mäta hur många timmar de sitter och arbetar vid datorn.

I takt med att restriktionerna lättas gör sig många anställda redo för att återvända till arbetsplatserna och undrar kanske hur detta kommer att gå till. Här är våra fyra bästa tips för att välkomna personalen tillbaka till en arbetsplats.

 

Länkar:

Fyra tips för att välkomna personalen tillbaka till en arbetsplats efter covid-19

Att arbeta under covid-19

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

03/08/2021

<< Tillbaka till nyhetslistan
 
ansvarsfriskrivning

Artiklarna på Euresportalen ger användarna information om aktuella diskussioner och trender och är avsedda att uppmuntra till samtal och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska Arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens hållning. Dessutom stöder Eures eller ELA inte ansvarar för någon av de ovannämnda webbplatser som tillhör tredje part.