• Händelser

Upptäck den europeiska arbetsmarknaden!

För närvarande finns 2,729,784 lediga tjänster du kan söka!

Bli en del av Eures arbetsmarknad!

Se till att de 4,989 arbetsgivare som är registrerade hos Eures kan hitta dig genom att definiera din Euresprofil och skapa ett cv på nätet.

Fyra tips för att skriva ett cv när man har begränsad erfarenhet

När ens erfarenhet är begränsad kan det vara svårt att veta vad man bör skriva i sitt cv. Men erfarenhet är lyckligtvis inte allt. Läs våra fyra bästa tips för att ta sig från ett ansökningsformulär till en intervju!

Arts, entertainment and recreation KULTUR, NÖJE OCH FRITID Agriculture, forestry and fishing JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE Information and communication INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET Administrative and support service activities VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK Electricity, gas, steam and air conditioning supply FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA EU toolbox for mobility EU toolbox for mobility EURES Portal EURES Portal Europa Europa Financial and insurance activities INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET Water supply, sewerage, waste management and remediation activities VATTENFÖRSÖRJNING, AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING Human health and social work activities VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER Hints and tips Hints and tips Accommodation and food service activities HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET Jobseekers Arbetssökande Mining and quarrying UTVINNING AV MINERAL Learning opportunities Learning opportunities Transportation and storage TRANSPORT OCH MAGASINERING Manufacturing TILLVERKNING Construction BYGGVERKSAMHET Public administration and defence; compulsory social security OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING Other service activities ANNAN SERVICEVERKSAMHET Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL, HUSHÅLLENS PRODUKTION AV DIVERSE VAROR OCH TJÄNST Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR Real estate activities FASTIGHETSVERKSAMHET Professional, scientific and technical activities VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK Education UTBILDNING Youth Youth Activities of extraterritorial organisations and bodies VERKSAMHET VID INTERNATIONELLA ORGANISATIONER, UTLÄNDSKA AMBASSADER O.D.

26/02/2021

Läs mer >>


"Om du vill hitta personer som står på din sida, har goda kontakter i alla europeiska länder och verkligen kan hjälpa dig att hitta arbete utan att det kostar något ska du vända dig till en Euresrådgivare!"

Viola de Carlo ,Italien


"Sometimes the best part of my job is that the chair swivels."

EURES Adviser