• Händelser

Upptäck den europeiska arbetsmarknaden!

För närvarande finns 3,108,810 lediga tjänster du kan söka!

Bli en del av Eures arbetsmarknad!

Se till att de 4,889 arbetsgivare som är registrerade hos Eures kan hitta dig genom att definiera din Euresprofil och skapa ett cv på nätet.

Att jobba utomlands i pandemitider: Belgisk kock prövar lyckan i Lappland

Trots sitt flitiga jobbsökande lyckades inte den 35-åriga kocken Ahmed hitta något jobb hemma i Bryssel under pandemin. Så när han fick erbjudande om att skaffa sig yrkeserfarenhet utomlands tvekade han inte. Tack vare Eures i Bryssel fick Ahmed snabbt jobb i den finska delen av Lappland.

Arts, entertainment and recreation KULTUR, NÖJE OCH FRITID Agriculture, forestry and fishing JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE Belgium Belgien Information and communication INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET Administrative and support service activities VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK Electricity, gas, steam and air conditioning supply FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA EURES Portal EURES Portal EURES best practice EURES best practice Financial and insurance activities INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET Finland Finland Water supply, sewerage, waste management and remediation activities VATTENFÖRSÖRJNING, AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING Human health and social work activities VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER Accommodation and food service activities HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET Jobseekers Arbetssökande Mining and quarrying UTVINNING AV MINERAL Learning opportunities Learning opportunities Transportation and storage TRANSPORT OCH MAGASINERING Manufacturing TILLVERKNING Construction BYGGVERKSAMHET Public administration and defence; compulsory social security OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING Other service activities ANNAN SERVICEVERKSAMHET Personal success stories Personal success stories Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL, HUSHÅLLENS PRODUKTION AV DIVERSE VAROR OCH TJÄNST Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR Real estate activities FASTIGHETSVERKSAMHET Professional, scientific and technical activities VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK Success stories Success stories Education UTBILDNING Youth Youth Activities of extraterritorial organisations and bodies VERKSAMHET VID INTERNATIONELLA ORGANISATIONER, UTLÄNDSKA AMBASSADER O.D.

07/05/2021

Läs mer >>


"Om du vill hitta personer som står på din sida, har goda kontakter i alla europeiska länder och verkligen kan hjälpa dig att hitta arbete utan att det kostar något ska du vända dig till en Euresrådgivare!"

Viola de Carlo ,Italien