Announcement
Särskilt i svåra ögonblick räknas din åsikt: offentligt samråd om EURES på 24 språk: https://ec.europa.eu/eures/public/sv/web/guest/ex-post-evaluation-2021

Announcement

Coronaviruset: Kommissionen lägger fram en praktisk vägledning för fri rörlighet för kritiska yrkesgrupper: läs nyhetsartikeln

Dokumentet i Europeiska unionens officiella tidning kan hittas här

Fortfarande några frågor? Ladda ner de vanliga frågorna (på engelska)


Announcement
Den 1 februari 2020 träder Förenade kungariket ut ur Europeiska unionen. Enligt utträdesavtalet mellan EU och Förenade kungariket fortsätter dock den fria rörligheten för arbetstagare att gälla mellan Förenade kungariket och medlemsstaterna, inbegripet tillhandahållandet av Eurestjänster, under en övergångsperiod som för närvarande löper fram till den 31 december 2020.

Arbeta var som helst i Europa

Sök. Hitta. Matcha.

EURES i ett nötskal

Fri. Flerspråkig. Mänskligt nätverk

Eures startades 1994 och är ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, utformat för att underlätta den fria rörligheten för arbetstagare. Nätverket har alltid arbetat hårt för att se till att europeiska medborgare kan ta del av samma möjligheter, trots språkliga hinder, kulturskillnader, byråkratiska utmaningar, skillnader i arbetsrätt och brister när det gäller erkännande av utbildningsintyg från olika delar av Europa.

Höjdpunkterna

Bli EURES-medlem eller partner

För att göra Eures starkare och effektivare som ett instrument för att underlätta den fria rörligheten och förbättra den europeiska arbetsmarknadens funktion har Eures genomgått en reform som fastställs i Euresförordningen (EU) nr 2016/589.

Bli involverad