Den 1 februari 2020 träder Förenade kungariket ut ur Europeiska unionen. Enligt utträdesavtalet mellan EU och Förenade kungariket fortsätter dock den fria rörligheten för arbetstagare att gälla mellan Förenade kungariket och medlemsstaterna, inbegripet tillhandahållandet av Eurestjänster, under en övergångsperiod som för närvarande löper fram till den 31 december 2020.
Skip

Eures, det europeiska jobbnätverket

Utforska dina möjligheter i Europa.

  • 3,430,347 jobb på Eures i dag
  • 96,616 CV
  • 15,603 Arbetsgivare
  • 1,029 Euresrådgivare
  • Händelser