Om oss


Eures är ett samarbetsnätverk som ska främja fri rörlighet för arbetstagare i de 28 EU-länderna samt Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge.

Nätverket består av Europeiska samordningsbyrån, nationella samordningskontor, Eurespartner och associerade Eurespartner.

Partner i nätverket kan vara offentliga arbetsförmedlingar, privata arbetsförmedlingar, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och andra relevanta aktörer på arbetsmarknaden. Dessa olika partner tillhandahåller information, placeringar och rekryteringstjänster till arbetsgivare och jobbsökande. Den europeiska respektive de nationella samordningsbyråerna övervakar organisationen av aktiviteterna på europeisk respektive nationell nivå.

Eures har vidare en viktig roll att spela när det gäller att tillhandahålla specifik information och underlätta placeringar till hjälp för arbetsgivare och arbetstagare i gränsregioner i Europa.

I praktiken erbjuder Eures sina tjänster via portalen och genom ett nätverk bestående av omkring 1 000 enskilda Euresrådgivare som hanterar den dagliga kontakten med arbetssökande och arbetsgivare i hela Europa.