Eures i ditt land


Eures är ett nätverk av arbetsförmedlingar som omfattar alla EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Storbritannien.

Europeiska samordningsbyrån (ECO)

På europeisk nivå samordnas nätverket av Europeiska samordningsbyrån, som inrättats inom Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Byrån ansvarar också för förvaltningen av Euresportalen.

Nationella samordningskontor (NCO)

Varje land har utsett ett nationellt samordningskontor för Eures. Detta kontor har ansvaret att samordna det nationella nätverket av medlemmar och samarbetspartner.

Medlemmar och samarbetspartner i Eures

Tjänsterna för arbetssökande och arbetsgivare tillhandahålls av medlemmarna och samarbetspartnerna i Eures.

De offentliga arbetsförmedlingarna har en särskild roll eftersom de alltid deltar och tillhandahåller tjänster som Euresmedlemmar. Andra arbetsförmedlingar och organisationer som tillhandahåller tjänster till arbetssökande och arbetsgivare kan också delta endera som Euresmedlemmar eller som Euressamarbetspartner beroende på vilka tjänster de erbjuder. En Euresmedlem tillhandahåller hela utbudet av Eurestjänster medan en Euressamarbetspartner har ett mer begränsat utbud av tjänster beroende på storleken på organisationen eller karaktären på de andra tjänster som den normalt tillhandahåller.

Ta reda på vilka de är och hur du kan kontakta dem genom att välja ett land i förteckningen nedan.

Nationellt samordningskontor

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen (PES) is a national public agency with 320 local employment offices, organised under 11 marked areas spanning across the whole country. The national EURES network of EURES Advisers is organised by PES. All universal services according to the service catalouge are delievered by PES. Arbetsförmedlingen fulfills the role as the National coordination office for EURES in Sweden,nominated by the government.

Director General’s Office
SE-113 99 Stockholm

e-mail: nco-eures@arbetsformedlingen.se

Euresmedlemmar

AB Företagsutveckling i Lund

At AB Företagsutveckling in Lund, we work to develop both people and business. You can get help with coaching, personal support, recruitment and staffing, organizational development, and business development.

Bredgatan 2,
22221 Lund

Tel: +46 464 60 15 40
e-mail: info@futveckling.se

EUNIQ´EM AB

Köpmangatan 1B
931 31 Skellefteå

Hesore Consulting AB

Iris Hadar AB

Sveavägen 34, SE-111 34 Stockholm
Tel: +46 8 39 92 00

We are located in 70 different cities in all of Sweden.
You can find all our offices at https://www.iris.se/har-finns-vi/

Euressamarbetspartner

Handelskammaren Mälardalens Service AB

Box 80
44700 08 Örebro