Eures i ditt land


Eures är ett nätverk av arbetsförmedlingar som omfattar alla EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Europeiska samordningsbyrån (ECO)

På europeisk nivå samordnas nätverket av Europeiska samordningsbyrån, som inrättats inom Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Byrån ansvarar också för förvaltningen av Euresportalen.

Nationella samordningskontor (NCO)

Varje land har utsett ett nationellt samordningskontor för Eures. Detta kontor har ansvaret att samordna det nationella nätverket av medlemmar och samarbetspartner.

Medlemmar och samarbetspartner i Eures

Tjänsterna för arbetssökande och arbetsgivare tillhandahålls av medlemmarna och samarbetspartnerna i Eures.

De offentliga arbetsförmedlingarna har en särskild roll eftersom de alltid deltar och tillhandahåller tjänster som Euresmedlemmar. Andra arbetsförmedlingar och organisationer som tillhandahåller tjänster till arbetssökande och arbetsgivare kan också delta endera som Euresmedlemmar eller som Euressamarbetspartner beroende på vilka tjänster de erbjuder. En Euresmedlem tillhandahåller hela utbudet av Eurestjänster medan en Euressamarbetspartner har ett mer begränsat utbud av tjänster beroende på storleken på organisationen eller karaktären på de andra tjänster som den normalt tillhandahåller.

Ta reda på vilka de är och hur du kan kontakta dem genom att välja ett land i förteckningen nedan.