Eures i gränsregionerna


Eures spelar en särskilt viktig roll i gränsregioner, där det förekommer omfattande pendling över gränserna. För de drygt 1 000 000 människor som bor i ett EU-land och arbetar i ett annat gäller olika praxis och lagstiftning i varje land. De kan i sitt dagliga liv stöta på administrativa, rättsliga eller skattemässiga hinder för rörligheten.

Euresrådgivarna i dessa områden ger särskild rådgivning och vägledning om rättigheter och skyldigheter för arbetstagare som bor i ett land och arbetar i ett annat.

Eures har för närvarande 12 gränsöverskridande partnerskap som är spridda över hela Europa och omfattar 19 länder. Dessa partnerskap syftar till att tillmötesgå behovet av information och samordning i samband med arbetskraftens rörlighet i gränsregionerna och omfattar offentliga arbetsförmedlingar och yrkesutbildningsinrättningar, arbetsgivare och fackliga organisationer, lokala myndigheter och andra institutioner som arbetar med sysselsättning och yrkesutbildning. Eures gränsöverskridande partnerskap utgör värdefulla kontaktpunkter för sysselsättningsmyndigheterna i regionerna och länderna och för arbetsmarknadens parter. De är också viktiga för att övervaka dessa områden för gränsöverskridande sysselsättning, som har en nyckelroll när det gäller att skapa en verklig europeisk arbetsmarknad.