Eures i gränsregionerna


Eures spelar en särskilt viktig roll i gränsregioner, där många pendlar över gränsen. Fler än en miljon människor som lever i ett EU-land och arbetar i ett annat (gränsarbetare) måste hantera olika nationell praxis och olika nationella rättssystem. De kan dagligen möta administrativa, rättsliga eller skattemässiga hinder för rörlighet i arbetslivet.

Eures tjänster i gränsregioner tillhandahålls oftast av Eures gränsöverskridande partnerskap.

Eures gränsöverskridande partnerskap är grupper av Euresmedlemmar och Eurespartner och, i vissa fall, andra intressenter utanför Euresnätverket. Grupperna engagerar sig i långsiktigt samarbete över gränserna för att stödja rörligheten för gränsarbetare och deras arbetsgivare. I grupperna ingår vanligtvis regionala eller lokala arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och andra organisationer (t.ex. handelskamrar, universitet, yrkesutbildningsorganisationer, lokala myndigheter osv.) från minst två grannländer inom EU..

De gränsöverskridande partnerskapen tillhandahåller information och tjänster för förmedling och rekrytering. De övervakar också rörlighetsflöden och hinder för arbetstagares rörlighet i gränsregioner, vilket är en viktig del i utvecklingen av en i verklig mening europeisk arbetsmarknad.

Vissa av dessa partnerskap får ekonomiskt stöd från EU:s program för sysselsättning och social innovation (EaSI). Läs mer om Eures EaSI-finansierade gränsöverskridande partnerskap nedan.

Euresportalen ger information om läget för gränsarbetare. Eures personal kan dessutom, oavsett om de är engagerade i ett gränsöverskridande projekt eller inte, ge hjälp och vägledning till arbetstagare som bor i ett land och arbetar i ett annat.