• Händelser

Arbetsgivare


Bli en del av Eures arbetsmarknad!

Hitta rätt sökande bland de 871,816 cv:n som är tillgängliga via Eures och bli synlig på marknaden genom att skapa din arbetsgivarprofil.

Fem pandemianpassningar i arbetslivet som är här för att stanna

Hur och varifrån vi arbetar förändrades snabbt när covid-19-pandemin bröt ut i början av 2020. I den här artikeln undersöker vi vilka av dessa förändringar som kommer att finnas kvar i vår vardag även efter pandemin.

Arts, entertainment and recreation KULTUR, NÖJE OCH FRITID Agriculture, forestry and fishing JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE Business /Entrepreneurship Business /Entrepreneurship Information and communication INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET Administrative and support service activities VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK Electricity, gas, steam and air conditioning supply FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA EURES Portal EURES Portal Employers Arbetsgivare Financial and insurance activities INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET Water supply, sewerage, waste management and remediation activities VATTENFÖRSÖRJNING, AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING Human health and social work activities VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER Accommodation and food service activities HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET Jobseekers Arbetssökande Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying UTVINNING AV MINERAL Transportation and storage TRANSPORT OCH MAGASINERING Living and Working Leva & arbeta Manufacturing TILLVERKNING Construction BYGGVERKSAMHET News/reports/statistics News/reports/statistics Public administration and defence; compulsory social security OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING Other service activities ANNAN SERVICEVERKSAMHET Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL, HUSHÅLLENS PRODUKTION AV DIVERSE VAROR OCH TJÄNST Recruiting trends Recruiting trends Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR Real estate activities FASTIGHETSVERKSAMHET Professional, scientific and technical activities VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK Education UTBILDNING Activities of extraterritorial organisations and bodies VERKSAMHET VID INTERNATIONELLA ORGANISATIONER, UTLÄNDSKA AMBASSADER O.D.

17/09/2021

Läs mer >>


"Om du vill hitta personer som står på din sida, har goda kontakter i alla europeiska länder och verkligen kan hjälpa dig att hitta arbete utan att det kostar något ska du vända dig till en Euresrådgivare!"

Viola de Carlo ,Italien