Annonsera ett jobb


De flesta jobben på Euresportalen för jobbrörlighet kommer från de databaser över lediga tjänster som förvaltas av de offentliga arbetsförmedlingarna i de länder som medverkar i Eures. Med hjälp av Web Services-tekniken (informationsutbyte mellan webbplatser) söker Eures sökmotor direkt och i realtid igenom alla nationella databaser efter jobb. Det finns två typer av jobb:

  • ”Euresjobb”, som är markerade med en blå flagga och där arbetsgivaren har uttryckt önskan om att rekrytera i utlandet.
  • Övriga jobb som registrerats i de nationella databaserna över lediga tjänster.

Det finns även en central databas där Euresrådgivare manuellt kan annonsera ut tjänster som samtliga kommer att registreras som ”Euresjobb”. Detta är för närvarande det enda sättet att annonsera ut jobb på Euresportalen i det fåtal länder som ännu inte är fullt anslutna till Web Services. Denna lösning kan dock även användas för särskilda ändamål, t.ex. när en arbetsgivare vill annonsera ut en ledig tjänst på flera olika språk etc., vilket kanske inte alltid är möjligt i den nationella databasen.

Om du vill annonsera ut ett jobb i en nationell databas över lediga tjänster och därmed också lägga ut det på Euresportalen har du flera möjligheter att välja på. Många länder har självbetjäningstjänster på Internet och teletjänstcentraler. Av tabellen nedan framgår hur man ska gå till väga och vem man ska kontakta i respektive land. Kontaktuppgifter för samtliga Euresrådgivare får du genom att klicka på ”Kontakta en Euresrådgivare” i kolumnen till höger. För information om hur man finner en arbetsförmedling, klicka på länken ”Nationella arbetsförmedlingar” i kolumnen till höger.

Observera att det ofta krävs ett användarnamn för att det ska gå att använda självbetjäningssystemen och att vissa länder kräver att du är registrerad som arbetsgivare i landet i fråga för att du ska kunna annonsera ut jobb där.

Hur man annonserar ut en ledig tjänst på Euresportalen i