Znanja in poklici


Študij v tujini

Z življenjem in študijem v tujih državah je mogoče na najboljši način globlje spoznati običaje, ljudi in jezik drugih kultur. Poleg tega lahko življenje in študij ali delo v drug državi pomagata razviti pomembne transnacionalne sposobnosti, ki jih bodoči delodajalci iščejo.

Ko se študentje vrnejo iz izobraževalnega programa ali študija v tujini, pogosto gledajo nanj kot na izkušnjo, ki je pripomogla pri njihovem osebnostnem in intelektualnem dozorevanju. Izpostavljenost novim načinom razmišljanja in življenja vidijo kot prednost, ki je spodbudila njihov osebni razvoj in neodvisnost.

Poleg tega, da študij v tujini lahko razširi akademsko izobrazbo in spodbudi osebni razvoj, lahko tudi poveča možnosti za zaposlitev. Vedno več delodajalcev išče ljudi z izkušnjo drugih držav, saj so za njih poleg jezikovnih spretnosti po vsej verjetnosti značilni tudi spretnost pri medkulturni komunikaciji, razumevanje in poznavanje lokalnih običajev in kulturnih kontekstov, fleksibilnost, vztrajnost, prilagodljivost na nove okoliščine in sposobnost konstruktivnega soočanja z različnostjo.

PLOTEUS

Podatki v rubriki "Iskanje možnosti za izobraževanje" izhajajo iz portala PLOTEUS o izobraževalnih možnostih po vsej Evropi, ki ga je vzpostavil Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo pri Evropski komisiji. Za izbor in posodobitev povezav je pristojna mreža Euroguidance network.

Vključitev informacij o možnostih za izobraževanje iz portala PLOTEUS v portal EURES je v skladu s sklepi Evropskega sveta na zasedanjih v Lizboni (marca 2000) in Stockholmu (marca 2001), na katerih so bili Komisija in države članice pozvane k oblikovanju storitve na evropski ravni, ki naj bi nudila informacije o možnostih za zaposlitev in izobraževanje.

Namen portala PLOTEUS kot tudi portala EURES je, s posredovanjem potrebnih informacij uresničiti pravico evropskih državljanov do prostega gibanja.

Poleg informacij o možnostih za izobraževanje, ki so dostopne na straneh EURES, vsebujejo spletne strani PLOTEUS tudi podatke o nacionalnih sistemih izobraževanja in usposabljanja, evropskih programih izmenjave in kontaktnih osebah za nadaljnje informacije.