EURES v čezmejnih regijah


Eures ima zlasti pomembno vlogo v čezmejnih regijah, kjer veliko ljudi prehaja meje zaradi dela. Več kot milijon ljudi, ki živijo v eni državi članici EU in delajo v drugi („čezmejni delavci“), se srečuje z različnimi nacionalnimi praksami in pravnimi sistemi. Vsakodnevno lahko naletijo na administrativne, pravne ali davčne ovire za njihovo mobilnost.

Euresove storitve v mejnih regijah večinoma (toda ne izključno) ponujajo Euresova čezmejna partnerstva.

Ta združujejo Euresove člane in partnerje, in kjer je ustrezno, tudi druge deležnike izven Euresove mreže. Skupine so zavezane dolgoročnemu čezmejnemu sodelovanju za podporo čezmejnim delavcem in njihovim delodajalcem. Navadno vključujejo regionalne ali lokalne zaposlitvene storitve, socialne partnerje in druge organizacije, kot so gospodarske zbornice, univerze, organizacije za poklicno izobraževanje in usposabljanje, lokalne oblasti itd., iz vsaj dveh mejnih držav članic.

Čezmejna partnerstva zagotavljajo informacije ter storitve posredovanja zaposlitve in zaposlovanja. Spremljajo tudi tokove mobilnosti in ovire za mobilnost delavcev v čezmejnih regijah, ki je ključni dejavnik razvoja resničnega evropskega trga delovne sile.

Nekatera partnerstva prejemajo finančno podporo iz evropskega programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI). Za več informacij o Euresovih čezmejnih partnerstvih, ki jih financira EaSI, glejte spodaj.

Na Euresovem portalu so na voljo informacije o položaju čezmejnih delavcev. Poleg tega lahko Euresovi svetovalci, ne glede na to, ali sodelujejo v čezmejnih partnerstvih ali ne, pomagajo in svetujejo delavcem, ki živijo v eni državi in delajo v drugi.