EURES v čezmejnih regijah


EURES igra pomembno vlogo zlasti v čezmejnih regijah, področjih z visoko stopnjo čezmejnih prevozov na delo in z njega. Več kot 1.000.000 ljudi, ki živijo v eni izmed držav članic EU in delajo v drugi državi, se mora spoprijemati z raznolikimi nacionalnimi praksami in pravnimi sistemi. Vsakodnevno se srečujejo z administrativnimi, pravnimi ali davčnimi ovirami mobilnosti.

EURES-ovi svetovalci nudijo svetovanje in smernice za ta specifična področja v zvezi s pravicami in obveznostmi delavcev, ki živijo v eni državi, zaposleni pa so v drugi.

Trenutno obstaja 12 EURES-ovih čezmejnih partnerstev, ki so geografsko razpršena po celotni Evropi in vključujejo 19 držav. Z namenom, da bi uskladila potrebe po informacijah in usklajevanju v zvezi z mobilnostjo delovne sile v čezmejnih regijah, ta partnerstva povezujejo javne službe za zaposlovanje in poklicno usposabljanje, delodajalce in sindikalne organizacije, lokalne organe oblasti in druge institucije, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem in poklicnim usposabljanjem. EURES-ova čezmejna partnerstva predstavljajo dragoceno stičišče med regionalnimi kot tudi nacionalnimi upravnimi organi za zaposlovanje in socialnimi partnerji. Predstavljajo tudi pomemben način spremljanja področij čezmejnega zaposlovanja, ki so ključni element v razvoju izvirnega evropskega trga delovne sile.