EURES v čezmejnih regijah


Notranja obmejna območja EU pokrivajo 40 % ozemlja EU, v njih pa živi skoraj dva milijona čezmejnih dnevnih migrantov. Leta 2018 je več kot 1,5 milijona ljudi v EU živelo v eni državi in delalo v drugi.

Čezmejni delavci se vsakodnevno srečujejo s številnimi ovirami, kot so različne nacionalne prakse, sistemi socialne varnosti, davčni predpisi in pravni sistemi. Čezmejno poklicno mobilnost še dodatno ovira čezmejni javni prevoz, ki je pogosto manj razvit kot sistemi javnega prevoza znotraj države.

Mreža EURES v okviru krovnega Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) pomaga čezmejnim delavcem pri premagovanju teh ovir, saj zagotavlja finančno podporo za čezmejna partnerstva.

Ta partnerstva vključujejo Euresove člane in partnerje, ki čezmejno sodelujejo, da bi podprli mobilnost delavcev in delodajalcev. Organizacije, ki niso del Euresove mreže, lahko sodelujejo, če so pomembne na regionalnem trgu poklicne mobilnosti. Partnerji običajno vključujejo javne zavode za zaposlovanje, socialne partnerje in organizacije, kot so univerze, poslovna združenja, sindikati in gospodarske zbornice.

V letih 2020 in 2021 bo finančna sredstva iz Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije prejemalo 8 čezmejnih partnerstev iz 14 držav. Številna druga partnerstva so dejavna tudi brez podpore programa. (Če želite najti vsa čezmejna partnerstva, trenutna in prejšnja, kliknite tukaj.)

Čezmejna partnerstva, ki jih podpira Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije, so:

Glavni cilj teh partnerstev je izmenjava informacij in nasvetov o čezmejni poklicni mobilnosti z iskalci zaposlitve in delodajalci, nudenje možnosti za zaposlitev ter zagotavljanje storitev pred zaposlitvijo in po njej. Skupine strokovnjakov so na voljo, da delavcem pomagajo kadar koli na njihovi poklicni poti in odgovorijo na vsa morebitna vprašanja glede praktičnih vidikov dela čez mejo.

Partnerstva vsako leto izvajajo številne dejavnosti v podporo iskalcem zaposlitve in delodajalcem. Trenutno med drugim potekajo usposabljanja za iskalce zaposlitve v starostni skupini 50+, čezmejni vajeniški programi in razvoj aplikacije za iskanje ustreznih prostih delovnih mest na belgijsko-nizozemski meji.

Partnerstva spremljajo tudi tok mobilnosti prek svojih meja in razvoj trga dela ter prepoznavajo ovire, ki lahko omejujejo prosti pretok delavcev na regionalnem čezmejnem trgu dela.

Za več informacij o določenem čezmejnem partnerstvu kliknite eno od spodnjih povezav. Če želite več nasvetov o možnostih za zaposlitev v svoji regiji, poiščite Euresove svetovalce za čezmejno partnerstvo tako, da kliknete tukaj.