Tvoje prvé pracovné miesto EURES


Ste…

  • vo veku od 18 do 35 rokov?
  • štátny príslušník s riadnym pobytom v členskom štáte EÚ, Nórsku alebo na Islande?
  • uchádzač o zamestnanie, ktorý si nemôže nájsť prácu alebo možnosť odbornej prípravy vo svojej krajine?
  • • ochotný odísť za prácou, stážou alebo učňovskou prípravou do iného členského štátu EÚ, Nórska alebo na Island?

Ak áno, potom program "Tvoje prvé pracovné miesto EURES" by mohol byť pre vás riešením.

Aký to bude mať pre mňa osoh?

"Tvoje prvé pracovné miesto EURES" je program pracovnej mobility Európskej únie určený na pomoc mladým občanom EÚ pri hľadaní práce, stáže alebo učňovskej prípravy v inej krajine EÚ, Nórsku alebo na Islande, ako aj na pomoc zamestnávateľom pri hľadaní kvalifikovanej pracovnej sily. Jeho cieľom je spojiť mladých uchádzačov o zamestnanie s vhodnými platenými pracovnými ponukami v celej Európe. Dočasné miesta musia trvať minimálne 6 mesiacov (v prípade pracovných miest a učňovskej prípravy) alebo 3 mesiace (v prípade stáží).

Prostredníctvom programu "Tvoje prvé pracovné miesto EURES" môžete získať informácie a pomoc pri hľadaní práce, priraďovaní pracovných miest a náboru. Takisto môžete tískať nárok na finančnú podporu na účasť na pohovore v zahraničí, ako aj pokrytie výdavkov na napr. jazykovú prípravu, uznanie kvalifikácií alebo presťahovanie do novej krajiny.

Aké kvalifikáciu potrebujem?

Na programe "Tvoje prvé pracovné miesto EURES" sa môžu zúčastniť uchádzači s rôznymi úrovňami vzdelania a/alebo pracovných skúseností.

Ako sa môžem zúčastniť?

V príručke k programu "Tvoje prvé pracovné miesto EURES" sa uvádzajú podmienky a pravidlá účasti na tomto programe.

V ďalšej časti nájdete odkazy na hlavných poskytovateľov služieb zamestnanosti a ich partnerské organizácie, ktoré majú program v ponuke. Ak vaša krajina zatiaľ tieto služby neponúka alebo niektoré odkazy na webové stránky nie sú aktívne, môžete sa obrátiť na hlavné služby zamestnanosti.

Viac informácií nájdete na zozname programu "Tvoje prvé pracovné miesto EURES" poskytovateľov služieb zamestnanosti a ich partnerov na úrovni EÚ.

Hlavný poskytovateľ služieb zamestnanosti

Partnerský poskytovatelia služieb zamestnanosti

Hlavný poskytovateľ služieb zamestnanosti

Partnerský poskytovatelia služieb zamestnanosti

Hlavný poskytovateľ služieb zamestnanosti

Partnerský poskytovatelia služieb zamestnanosti

Hlavný poskytovateľ služieb zamestnanosti

Partnerský poskytovatelia služieb zamestnanosti