Tvoje prvé pracovné miesto EURES


Ste…

  • podnik alebo organizácia so sídlom v členskom štáte EÚ, Nórku alebo na Islande?
  • v procese hľadania mladých ľudí so špecifickým profilom a máte problém ich nájsť vo svojej krajine?
  • ochotný najať pracovníkov, stážistov alebo učňov vo veku od 18 do 35 rokov z iných členských krajín EÚ, Nórska alebo Islandu?
  • schopný prijatým uchádzačom poskytnúť odbornú prípravu na pracovisku a ďalšiu podporu?

Ak áno, potom by program Tvoje prvé pracovné miesto EURES by mohol byť pre vás riešením.

Aký to bude mať osoh pre moju spoločnosť?

Tvoje prvé pracovné miesto EURES je program pracovnej mobility Európskej únie určený na pomoc zamestnávateľom pri hľadaní kvalifikovaných zamestnancov a na pomoc mladým Európanom pri hľadaní práce, stáže alebo učňovskej prípravy v inej krajine EÚ, Nórsku alebo na Islande. Jeho cieľom je spojiť ťažko obsaditeľné voľné pracovné miesta s motivovanými mladými uchádzačmi o zamestnanie z celej Európy.

Malé a stredné podniky (MSP) môžu požiadať o finančnú podporu na pokrytie niektorých nákladov na odbornú prípravu a integráciu nových zamestnancov, stážistov alebo učňov.

Ako je to so mzdou a podmienkami?

Zamestnávatelia musia hradiť mzdy a príspevky na sociálne poistenie alebo iné dávky v súlade s vnútroštátnym pracovným právom. Takisto musia ponúkať písomnú pracovnú zmluvu na obdobie minimálne 6 mesiacov (v prípade pracovných miest a učňovskej prípravy) alebo 3 mesiace (v prípade stáží).

Ako sa môžeme zúčastniť?

V príručke k programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES sa uvádzajú podmienky a pravidlá účasti na tomto programe.

V ďalšej časti nájdete odkazy na hlavných poskytovateľov služieb zamestnanosti a ich partnerské organizácie, ktoré majú program v ponuke. Ak vaša krajina zatiaľ tieto služby neponúka alebo niektoré odkazy na webové stránky nie sú aktívne, môžete sa obrátiť na hlavné služby zamestnanosti.

Viac informácií nájdete na zozname programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES poskytovateľov služieb zamestnanosti a ich partnerov na úrovni EÚ.