EURES Targeted Mobility Scheme


Nedarí sa vám nájsť si prácu alebo možnosť odbornej prípravy vo svojej krajine?

Narážate na mnohé prekážky pri práci v zahraničí a neviete, ako si s nimi poradiť?

 

Vitajte v programe cielenej mobility (TMS) siete EURES

 

Ak hľadáte špecializovanú pomoc pri hľadaní zaujímavej pracovnej príležitosti na získanie nových znalostí a zručností v inej krajine EÚ, na Islande alebo v Nórsku, prečítajte si, ako vám môže pomôcť TMS siete EURES.

 

Riaďte sa týmito 5 zásadami

 

Čo je program TMS siete EURES?

 • Program cielenej mobility (TMS) siete EURES je akcia určená na podporu pracovnej mobility, riešenie problémov v oblasti mobility v rámci EÚ a podporu uchádzačov o zamestnanie, ktorí na dosiahnutie svojho cieľa súbor podporných služieb.
 • Cieľom programu TMS siete EURES je pomáhať občanom EÚ, ktorí potrebujú osobitnú pomoc pri hľadaní práce, stáže alebo učňovskej prípravy v inej krajine EÚ, Nórsku alebo na Islande, ako aj podporovať zamestnávateľov pri hľadaní motivovaných a kvalifikovaných pracovníkov.
 • Vďaka programu TMS siete EURES môžu uchádzači o zamestnanie získať podporu pri riešení problémov týkajúcich sa práce v zahraničí. Program TMS siete EURES poskytuje podporu vo forme cielených príspevkov. Je možné financovať jazykové kurzy, uznávanie kvalifikácií, cestovné náklady a náklady na bývanie a stravovanie.
 • Posilňuje podmienky pre uchádzačov o zamestnanie a pracovníkov na uplatňovanie práva na slobodu pohybu v rámci celej EÚ a pomáha pri riešení nerovnováhy na trhu práce.

 

Kto sa môže prihlásiť?

 • Osoby, ktoré si chcú nájsť prácu, stáž alebo učňovskú prípravu v členskom štáte EÚ, na Islande alebo v Nórsku.
 • Minimálny vek je 18 rokov.
 • Štátni príslušníci členských štátov EÚ, Nórska alebo Islandu.
 • Všetci uchádzači o zamestnanie s vysokou aj nízkou kvalifikáciou.

 

Kde možno nájsť novú prácu, stáž alebo učňovskú prípravu?

 • Vo všetkých členských štátoch EÚ, na Islande a v Nórsku.

 

Prečo?

Pretože ...

 • chcete odísť za prácou, stážou alebo učňovskou prípravou do inej krajiny EÚ, Nórska alebo na Island.
 • hľadáte podporu, aby ste mohli využiť príležitosť nadobudnúť nové znalosti a zručnosti, naučiť sa nové jazyky, využiť služby zamestnanosti šité na mieru.

 

Kedy môžete začať hľadať prácu?

Teraz!

 • Navštívte príslušné internetové stránky! Nižšie uvádzame odkazy na aktuálne projekty v rámci programu TMS siete EURES.
 • Obráťte sa na hlavných poskytovateľov služieb zamestnanosti a ich partnerov, ktorí ponúkajú program TMS siete EURES.
 • Vypýtajte si informácie o postupe podávania prihlášok, vyhľadávaní práce, priraďovania a pomoci pri nábore.
 • Zúčastnite sa na činnosti programu TMS siete EURES.