EURES Targeted Mobility Scheme


Máte v úmysle prijať zamestnancov so špecifickým profilom a nedokážete ich nájsť vo svojej krajine? Myslíte si, že multikultúrny európsky tím dokáže vášmu podniku zabezpečiť dôležitú výhodu?

 

Vitajte na stránke programu cielenej mobility (TMS) siete EUES.

 

Dovoľte programu TMS siete EURES, aby výrazne pomohol vášmu podniku!

 

Riaďte sa týmito 5 zásadami

 

Čo je program TMS siete EURES?

 • Program cielenej mobility (TMS) siete EURES je akcia určená na podporu pracovnej mobility, riešenie problémov v oblasti mobility v rámci EÚ a podporu uchádzačov o zamestnanie, ktorí na dosiahnutie svojho cieľa súbor podporných služieb.
 • Cieľom programu TMS siete EURES je pomáhať občanom EÚ, ktorí potrebujú osobitnú pomoc pri hľadaní práce, stáže alebo učňovskej prípravy v inej krajine EÚ, Nórsku alebo na Islande, ako aj podporovať zamestnávateľov pri hľadaní motivovaných a kvalifikovaných pracovníkov.
 • Malé a stredné podniky (MSP) môžu požiadať o finančnú podporu na pokrytie niektorých nákladov na odbornú prípravu a integráciu nových zamestnancov, stážistov alebo učňov.
 • Vďaka programu TMS siete EURES môžu uchádzači o zamestnanie získať podporu pri riešení problémov týkajúcich sa práce v zahraničí. Program TMS siete EURES poskytuje podporu vo forme cielených príspevkov. Je možné financovať jazykové kurzy, uznávanie kvalifikácií, cestovné náklady a náklad na živobytie.
 • Posilňuje podmienky pre uchádzačov o zamestnanie a pracovníkov na uplatňovanie práva na slobodu pohybu v rámci celej EÚ a môže pomôcť pri riešení nerovnováhy na trhu práce.

 

Kto sa môže prihlásiť?

 • Všetky podniky alebo organizácie so sídlom v členskom štáte EÚ, Nórsku alebo na Islande, a to bez ohľadu na hospodárske odvetvie a veľkosť.
 • Každý podnik, ktorí chce zamestnať ľudí so špecifickým profilom.
 • Každý podnik, ktorý ponúka písomnú pracovnú zmluvu na obdobie minimálne 6 mesiacov (v prípade pracovných miest a učňovskej prípravy) alebo 3 mesiace (v prípade stáží).

 

Kde môže váš podnik vykonávať nábor?

 • V členskom štáte EÚ, na Islande a v Nórsku.

 

Prečo?

 • Zaujímate sa o nábor motivovaných pracovníkov, stážistov alebo učňov z iných členských štátov EÚ, Nórska alebo Islandu.
 • Hľadáte poradenské služby zamestnanosti šité na mieru na nábor nových zamestnancov z iného členského štátu EÚ.
 • Bez ohľadu na hospodárske odvetvie nárok na podporu má ktorékoľvek pracovné alebo učňovské miesto, či stáž, ak je v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

 

Kedy sa môže váš podnik stať súčasťou programu TMS siete EURES?

Teraz!

 • Navštívte príslušné internetové stránky! Nižšie uvádzame odkazy na súčasné projekty v rámci programu TMS siete EURES.
 • Obráťte sa na hlavných poskytovateľov služieb zamestnanosti a ich partnerov, ktorí ponúkajú program TMS siete EURES.
 • Vypýtajte si informácie o podmienkach a pravidlách týkajúcich sa účasti, postupe podávania prihlášok, vyhľadávaní práce, priraďovania a pomoci pri nábore.
 • Zúčastnite sa na činnosti programu TMS siete EURES.
Hlavný poskytovateľ služieb zamestnanosti

Partnerský poskytovatelia služieb zamestnanosti