Reactivate


Ste...

  • vo veku 35 a viac rokov?
  • štátny príslušník jedného z členských štátov EÚ a osoba s riadnym pobytom v jednom z nich?
  • nemôžete si nájsť prácu alebo príležitosť na odbornú prípravu vo svojej krajine?
  • ochotný presťahovať sa do iného členského štátu EÚ a pracovať v ňom?

Ak je tomu tak, program Reactivate by mohol byť pre vás riešením.

Čo mi môže tento program ponúknuť?

Reactivate je program Európskej únie zameraný na pracovnú mobilitu, pomocou ktorého si občania EÚ vo veku od 35 rokov môžu nájsť prácu, príležitosť na stáž alebo učňovskú prípravu v inom členskom štáte EÚ a zamestnávatelia si môžu nájsť kvalifikovaných pracovníkov. Jeho cieľom je obsadiť platené voľné pracovné miesta v rámci Európy vhodnými uchádzačmi o zamestnanie a najmä nezamestnanými osobami. Zamestnanie a učňovská príprava musia trvať najmenej 6 mesiacov (v prípade stáží sa môže uplatniť kratšie obdobie).

Prostredníctvom programu Reactivate môžete získať informácie, ako aj využiť pomoc ponúkanú pri vyhľadávaní práce, zosúlaďovaní ponúkaných a požadovaných pracovných miest, či pomoc pri nábore. Je možné, že ste oprávnený získať aj finančnú podporu na pracovný pohovor v zahraničí, ako aj na náklady spojené s jazykovou prípravou, uznaním kvalifikácie alebo presťahovaním do krajiny určenia.

Akú kvalifikáciu potrebujem?

Do programu Reactivate sa môžu prihlásiť uchádzači s rôznymi stupňami vzdelania a/alebo pracovných skúseností.

Ako sa môžem zúčastniť?

V príručke Reactivate sú uvedené podmienky a pravidlá účasti na programe.

V ďalšej časti nájdete odkazy na hlavné služby zamestnanosti a ich partnerské služby, ktoré majú program v ponuke. Ak vaša krajina zatiaľ tieto služby neponúka alebo niektoré webové linky týkajúce sa jednotlivých krajín nie sú zatiaľ aktívne, môžete sa obrátiť na hlavné služby zamestnanosti.

Viac informácií nájdete v zozname poskytovateľov služieb zamestnanosti Reactivate a ich partnerov na úrovni EÚ.