Reactivate


Ste...

  • podnikom alebo organizáciou so zaregistrovaným sídlom v jednom z členských štátov EÚ?
  • máte v úmysle prijať zamestnancov so špecifickým profilom a nedokážete ich nájsť vo svojej krajine?
  • ste ochotní prijať zamestnancov, stážistov alebo učňov vo veku od 35 rokov z iných členských štátov EÚ?
  • máte možnosť ponúknuť odbornú prípravu na pracovisku, ako aj ďalšiu podporu prijatým uchádzačom?

Ak je tomu tak, program Reactivate by mohol byť pre vás riešením.

Čo môže tento program ponúknuť mojej spoločnosti?

Reactivate je program Európskej únie zameraný na pracovnú mobilitu, pomocou ktorého si zamestnávatelia môžu nájsť kvalifikovaných pracovníkov a občania EÚ si môžu nájsť zamestnanie, príležitosť na stáž alebo učňovskú prípravu v inej krajine EÚ. Jeho cieľom je v rámci Európy nájsť najmä vhodných a motivovaných uchádzačov na voľné miesta, ktoré je ťažké obsadiť.

Malé a stredné podniky (MSP) možno budú môcť požiadať o finančnú podporu, aby pokryli svoje výdavky na odbornú prípravu a integráciu nových zamestnancov, stážistov alebo učňov.

Aké sú podmienky odmeňovania a zamestnania?

Zamestnávatelia sú povinní zaplatiť mzdu a príspevky na sociálne zabezpečenie alebo ďalšie príspevky v súlade s vnútroštátnym pracovným právom. Musia tiež ponúknuť písomnú pracovnú zmluvu na obdobie najmenej šesť mesiacov (v prípade stáží sa môže uplatniť kratšie trvanie).

Ako sa môžeme zúčastniť?

V príručke Reactivate sú uvedené podmienky a pravidlá účasti na tomto programe.

V ďalšej časti nájdete odkazy na hlavné služby zamestnanosti a ich partnerské služby, ktoré majú program v ponuke. Ak vaša krajina zatiaľ tieto služby neponúka alebo niektoré webové linky týkajúce sa jednotlivých krajín nie sú zatiaľ aktívne, môžete sa obrátiť na hlavné služby zamestnanosti.

Viac informácií nájdete v zozname poskytovateľov služieb zamestnanosti Reactivate a ich partnerov na úrovni EÚ.