• Podujatia

Spravodajstvo


Vitajte v našej novej sekcii noviniek. Najnovšie články o pracovných miestach a mobilite, ako aj spravodajcu EURES a Vy nádete kliknutím na ponuku vlavo. Nižšie si môžete pozrieť náš najnovší titulný článok.

Spôsoby a miesta našej práce sa po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 začiatkom roka 2020 rýchlo zmenili. Pozrime sa na to, ktoré z týchto zmien zostanú zachované aj po zrušení všetkých obmedzení.
Picture

Práca na diaľku

Práca z domu eliminuje dochádzanie, ako aj potrebu spoločných kancelárskych priestorov, čím zamestnávatelia a zamestnanci ušetria čas aj peniaze. Vyhnutie sa dlhým hodinám v dopravnej zápche umožní zamestnancom stráviť viac času vecami, ktoré ich bavia, a znižuje výdavky na dopravu. Zároveň by zmenšenie kancelárskych priestorov alebo ich úplné odstránenie mohlo spoločnostiam ušetriť značné množstvo peňazí, čo by nielenže potešilo zamestnancov, ale prinieslo by to aj obrovský zisk.

Virtuálne schôdze a podujatia

Jednou z prvých zmien spôsobených pandémiou bolo zrušenie všetkých osobných stretnutí. Namiesto toho podniky prešli na rôzne online platformy, napríklad Zoom a Microsoft Teams. Mohli tak organizovať stretnutia a podujatia a naďalej uľahčovať skupinové interakcie. Táto zmena umožnila ľuďom pracujúcim z domu účasť na podujatiach a dobrú komunikáciu s kolegami. Znamenalo to tiež, že na on-line stretnutiach sa mohlo zúčastniť viac osôb, keďže už nebolo potrebné, aby sa v určitom čase nachádzali na určitom mieste. Časom sa stretnutia v dôsledku pandémie skrátili a stali sa pravidelnejšie, cestovné náklady pre všetky zúčastnené strany sa znížili a zamestnanci získali viac času na to, aby sa zamerali na iné úlohy.

Pružný pracovný čas

Vzhľadom na to, že niektorí zamestnanci počas pandémie hľadajú spôsoby, ako čo najlepšie zvládnuť zodpovednosti vyplývajúce zo starostlivosti o deti a zároveň fungovať v rôznych pracovných prostrediach, pružná práca sa v celej Európe stáva čoraz populárnejšou. Ukázalo sa, že úprava pracovného času s cieľom zohľadniť rôzne záväzky a životné štýly zvyšuje produktivitu, ako aj rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom jednotlivcov. V rámci rôznych prieskumov spoločností venovaných téme ochorenia COVID-19 v minulom roku zamestnanci na celom svete svojim zamestnávateľom hlásili, že ich práca je v dôsledku nových opatrení na podporu pružnej práce buď rovnaká, alebo sa zlepšila.

Digitálne prijímanie do zamestnania

S cieľom dodržiavať celý rad obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19 spoločnosti na celom svete upravili svoje metódy prijímania zamestnancov tak, aby počas celosvetovej pandémie naďalej mohli prijímať nových zamestnancov. To spôsobilo posun k „virtuálnemu náboru“, ktorý zahŕňa pohovory s uchádzačmi s využitím online platforiem a využívanie online testov a prieskumov s cieľom určiť, kto sa najlepšie hodí do (už existujúceho) tímu. Ukázalo sa, že digitálne postupy prijímania zamestnancov do zamestnania (známe aj ako elektronický nábor) sú účinné a nákladovo efektívne, a preto sú personálne oddelenia odhodlané používať tieto nové metódy a nástroje aj v budúcnosti.

Zaškolenie a odborná príprava on-line

Odborná príprava s osobnou účasťou bola tradične najbežnejším spôsobom zaškolenia nových zamestnancov a zvyšovania kvalifikácie existujúcich zamestnancov. Často to zahŕňalo pozvanie konkrétneho odborníka, aby pricestoval na určité miesto, alebo žiadosť kolegov, aby vytvorili prezentácie s cieľom podeliť sa o svoje poznatky v určitej miestnosti za účasti mnohých ďalších kolegov. Od pandémie však došlo k obrovskému nárastu online odbornej prípravy, vďaka čomu sú odborníci prístupnejší pre zamestnancov. Umožňuje to účasť i vyššieho počtu osôb na školeniach a šetrí čas, pokiaľ ide o presun do kancelárskych budov. Účasťou na školeniach z ktoréhokoľvek miesta na svete sa otvorili príležitosti na vzdelávanie pre všetky podniky.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o práci vo svete po pandémii COVID-19, pozrite si Ako zorganizovať úspešný pracovný pohovor online .

 

Súvisiace odkazy:

Zoom

Microsoft Teams

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

17/09/2021

$title.getData() Image