• Podujatia

Spravodajstvo


Vitajte v našej novej sekcii noviniek. Najnovšie články o pracovných miestach a mobilite, ako aj spravodajcu EURES a Vy nádete kliknutím na ponuku vlavo. Nižšie si môžete pozrieť náš najnovší titulný článok.

Po pandémii COVID-19 sa začínajú otvárať pracoviská a nastáva vhodný čas zistiť, ako vaši zamestnanci vnímajú návrat do práce. Využite našich päť hlavných otázok a zistite, aký názor majú vaši zamestnanci na návrat do práce a na čo musíte dbať pri príprave na návrat.
Picture

1. Tešíte sa na návrat do práce?

Táto otázka vám pomôže lepšie porozumieť postoju zamestnancov k návratu. Získate aj realistickejšie očakávania ešte predtým, než začnete požadovať, aby si zakúpili cestovné lístky na verejnú dopravu, pripravili obed a vrátili sa k štýlu obliekania do práce. Niektorí sa možno nebudú vedieť dočkať, až sa zvítajú s kolegami a opäť začnú každý deň vychádzať z domu, no iných môže stresovať, že musia osobne komunikovať s kolegami a budú potrebovať istú podporu.

2. Ako by ste na stupnici od 1 do 10 ohodnotili komunikáciu s kolegami počas práce z domu?

Pokiaľ bola komunikácia medzi vašimi kolegami na dobrej úrovni, môžete sa rozhodnúť, či prácu z domu ponecháte ako možnosť aj z dlhodobého hľadiska. Ak však zamestnanci vnímali komunikáciu pri práci z domu ako výrazne horšiu, predstavuje návrat na pracovisko lepšiu alternatívu.

3. Aký vplyv mala práca z domu na produktivitu?

Niektorí ľudia možno zistia, že sú produktívnejší, ak pracujú z domu, iní môžu zápasiť s rôznymi rozptyľujúcimi faktormi, ktoré závisia od konkrétnej osobnej situácie. V domácom prostredí, na rozdiel od práce v kancelárii, je každý zamestnanec vystavený individuálnym podmienkam podľa toho, ako je jeho domáce prostredie organizované, prípadne či býva sám, alebo s rodinou, či so spolubývajúcimi. Osobné skúsenosti s prácou z domu sa preto budú líšiť a majú potenciál pozitívne alebo negatívne vplývať na produktivitu. Pokiaľ dokážete pochopiť úroveň produktivity svojich zamestnancov, ľahšie prijmete informované rozhodnutia vzhľadom na ich návrat do práce.

4. Do akej miery sa pre vás zmenila rovnováha medzi pracovným a súkromným životom počas práce z domu, ak sa vôbec zmenila?

Informácie, akým spôsobom sa zmenila rovnováha medzi pracovným a súkromným životom vo vašom tíme, vám umožnia pochopiť, ako členovia tímu vnímajú návrat na pracovisko. Pokiaľ sa pri práci na diaľku ukázalo, že zrazu mali viac času na svoje koníčky a rodinu, nemusia prejaviť veľký záujem o návrat do práce, keďže sa s tým spája časovo náročné dochádzanie na pracovisko. Ak však zamestnanci nespozorovali výraznejšie výkyvy v rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, pravdepodobnosť, že sa budú tešiť na návrat do práce, je väčšia.

5. Máte nejaké obavy z dochádzky do zamestnania?

Otázka o konkrétnych skúsenostiach s dochádzkou do zamestnania sa zameriava na jeden z najväčších rozdielov medzi prácou v kancelárii a prácou z domu, pričom vám umožní lepšie pochopiť postoj zamestnancov k návratu na pracovisko. Ak vnímajú dochádzanie na pracovisko ako časovo a finančne náročné, budú sa vracať s menším nadšením. Naskytuje sa možnosť zaviesť hybridný spôsob práce, pohyblivejší čas, aby sa vyhli hustej premávke, alebo ďalšie stimuly ako dotované parkovanie či program „do práce na bicykli“.

Skúsenosti mnohých ľudí a podnikov počas pandémie sa môžu líšiť, pričom sa môže zmeniť aj spôsob, akým vnímajú návrat k svojim obvyklým činnostiam. Ak sa chcete dozvedieť viac tipov v súvislosti s návratom do práce po pandémii COVID-19, prečítajte si náš článok Sedem najlepších tipov na zmiernenie úzkosti z návratu do kancelárie.

 

Súvisiace odkazy:

Sedem najlepších tipov na zmiernenie úzkosti z návratu do kancelárie

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Životné a pracovné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

24/08/2021

$title.getData() Image