• Podujatia

Články s novinkami


Vyhľadať novinky

Aký je súvis medzi tým, kde ste sa narodili, a tým, kde pracujete?


Supporting jobseekers to find careers in their country of choice


EURES helps Croatian university graduate build career abroad


Meeting Point Jobs Fair in Pordenone Gave Job Opportunities to Jobseekers from Denmark, Malta and Sweden


Is this the key to European mobility? – Denmark’s strategy focuses on family focused opportunities


The important role of trust in delivering effective career support


Vocational education and training in a nutshell


Štyri spôsoby štúdia v zahraničí môžu podporiť vašu kariéru


Conference celebrates 15 years of EURES supporting jobseekers and employers in Poland


EURES event in Rome celebrates successful completion of European Solidarity Corps initiative


vzdanie sa zákonnej zodpovednosti

Články „V stredobode pozornosti…" sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.