• Podujatia

Články s novinkami


Vyhľadať novinky

Mentoring pre kariérny rozvoj: podporovanie zamestnancov budúcnosti


Príbehy úspešných startupov v Európe v priebehu desaťročí


Ako čo najlepšie využiť Drop’pin@EURES: organizácie


Uchádzač o zamestnanie z Poľska našiel prácu v zahraničí


Marco smeruje do Spojeného kráľovstva za novými skúsenosťami ako ošetrovateľ

Výmena nápadov a skúseností medzi kolegami ošetrovateľmi a osobný rozvoj – tieto dva ciele prilákali 26-ročného Marca Colombera, aby sa pokúsil o stáž v národnom zdravotnom systéme v Spojenom kráľovstve.

Čítať ďalej >>

26/06/2015


vzdanie sa zákonnej zodpovednosti

Články „V stredobode pozornosti…" sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.