• Podujatia

Články s novinkami


Vyhľadať novinky

Poľská študentka medicíny vynikla v Rakúsku


Nové príležitosti pre opravára bicyklov v Nórsku


Ako čo najlepšie využiť Drop’pin@EURES: organizácie


Uchádzač o zamestnanie z Poľska našiel prácu v zahraničí


Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES pomohol mladému Poliakovi dostať sa do Talianska!

Maciej Słowikowski, 25-ročný Poliak žil a pracoval ako šéfkuchár v rušnom bistre v centre Londýna. Všetko sa zmenilo pred pár mesiacmi, keď sa zaregistroval v sieti EURES.

Čítať ďalej >>

14/09/2017


Pobočka siete EURES v Poľsku pomáha 26 uchádzačom o zamestnanie nájsť si prácu v zahraničí


Kvalita a kvantita v ponuke na slovenskom veľtrhu práce


Návrat domov: poskytovaná pomoc značne uľahčuje život poľským navrátilcom

Ľudia prirodzene inklinujú k cestovaniu, sťahovaniu a oddychu. Pravdou je, že neustála aktivita je jedným z vedľajších produktov nášho čoraz globalizovanejšieho sveta. Zároveň však dochádza aj k opačnému trendu. Dnes situácia vyzerá tak, že návrat domov plánuje stále viac Poliakov žijúcich v zahraničí. Poliaci, ktorí asi pred 15 rokmi opustili svoju krajinu spravidla za vidinou lepších možností v zahraničí, teraz hľadajú prácu doma. V minulosti sa riešila otázka prečo. Dnes, ide len o to, kedy...

Čítať ďalej >>

07/06/2017


Nádej pre scenáristov

Sieť EURES vo Švédsku ponúka priestor švédskym scenáristom spisovateľom v celej Európe prostredníctvom nezvyčajného náborového podujatia, ktoré sa konalo v Poľsku.

Čítať ďalej >>

10/05/2017


vzdanie sa zákonnej zodpovednosti

Články „V stredobode pozornosti…" sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.