• Podujatia

Články s novinkami


Vyhľadať novinky

Meeting Point Jobs Fair in Pordenone Gave Job Opportunities to Jobseekers from Denmark, Malta and Sweden


Pomoc Európe pri osvojovaní si najmodernejších technológií

3D tlač je rýchlorastúce odvetvie, ktoré každý rok ponúka viac pracovných miest a príležitostí. Na využitie týchto príležitostí ľudia potrebujú mať správne skúsenosti a znalosti. A tu prichádzajú na rad projekty ako 3D-Help.

Čítať ďalej >>

12/04/2019


Spolupráca so sieťou EURES vyriešila nedostatok zamestnancov s vedeckými zručnosťami na Malte


Ako čo najlepšie využiť Drop’pin@EURES: organizácie


vzdanie sa zákonnej zodpovednosti

Články „V stredobode pozornosti…" sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.