• Podujatia

Články s novinkami


<< Späť na zoznam noviniek

Ako urobiť dobrý prvý dojem… v priebehu prvých dvoch týždňov

Bez ohľadu na to, či ide o prácu na plný pracovný úväzok, odbornú učňovskú prax alebo odbornú stáž na čiastočný úväzok – prvý dojem vždy zaváži. O tom, ako múdro využiť tých prvých niekoľko cenných sekúnd, už bolo napísaných množstvo článkov... a preto sme sa rozhodli pozrieť sa radšej na prvých pár týždňov. Predsa len môže prejsť určitá doba, kým si privyknete na nové pracovisko a budete sa tam cítiť v pohode!
Picture

Buďte dochvíľni

Presnosť je na pracovisku veľmi dôležitá. Nemáme na mysli len každodenný včasný príchod do práce (aj keď toto určite prispieva veľkým dielom k dobrému dojmu!), rovnako dôležité je aj dokončenie práce v daných lehotách. V prvých týždňoch pravdepodobne nebudete musieť riešiť veľmi veľa naliehavých úloh, budú vám však pridelené úlohy a vďaka ich rýchlemu dokončeniu spoznajú vaši noví kolegovia vaše kvality a schopnosti.

 

Obliekajte sa elegantne

Nie, netvrdíme, že by mal každý nosiť oblek – v niektorých prípadoch by to vyzeralo aj trochu smiešne! Každý by však mal dbať na výber svojho oblečenia. Ak máte byť celý deň na nohách, nevezmite si nepohodlné topánky. Ak sa máte stretnúť s klientmi, nevezmite si neformálne oblečenie. Ak sa chystáte robiť nejakú aktívnu alebo manuálnu prácu, nevezmite si to najlepšie z vašich značkových odevov. Znie to samozrejme, je však prekvapujúce, koľko ľudí sa oblieka neprimerane. Ak nie ste si istí o akú situáciu pôjde, prečo sa vopred nespýtať? A po dlhšom čase na pracovisku, rýchlo zistíte, čo funguje a čo nie.

 

Zapojte sa

Ochotou zapojiť sa nepochybne preukážete svoje nadšenie a odhodlanie. V prvých týždňoch nového zamestnania nebýva nezvyčajné, že občas nebudete mať čo na práci, a preto keď sa ocitnete v takejto situácii, prečo sa neujať iniciatívy a nespýtať, čo by ste mohli robiť? Pustite sa do činností, keď môžete – hoci aj do takých, ktoré nie sú oficiálne vo vašej pracovnej náplni – a určite urobíte skvelý prvý dojem na svojich nových kolegov.

 

Pýtajte sa

Prvých pár týždňov na novom pracovisku – vlastne prvých pár mesiacov – ide predovšetkým o učenie sa. Aj keď sa mnohému priučíte vďaka práci alebo od vašich kolegov, stále je tu priestor na získavanie ďalších informácií. Kladením otázok preukážete svoj záujem a zdôrazníte ochotu a snahu učiť sa. Možno chcete viac porozumieť danej veci. Možno sa chcete dozvedieť niečo, o čom ste počuli alebo čítali. Prečo neuspokojiť túto zvedavosť a nespýtať sa?

 

Hovorte so svojím tímom

Vaši kolegovia budú pravdepodobne zmesou zaujímavých osobnostných typov ľudí z rôznorodých prostredí. V budúcnosti s nimi budete tráviť veľa času, a preto je dobré ich spoznať lepšie a taktiež nechať sa spoznať. Prečo sa ich teda nespýtať, či by nešli na kávu alebo obed? Neformálnejšie prostredie poskytuje lepšie možnosti na prelomenie ľadov a nadviazanie vzťahov s vaším tímom.

 

Aby ste mohli stráviť prvých pár týždňov na novom pracovisku, budete musieť najskôr doladiť životopis k úplnej spokojnostivýborne sa pripraviť na pohovor. Našťastie, ponúkame niekoľko skvelých rád, ktoré vám pomôžu vydať sa na dráhu k úspechu!

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

 

Právne upozornenie: Sieť EURES ani Európska komisia neručia za obsah žiadneho z uvedených webových sídiel tretích strán.

01/11/2017

<< Späť na zoznam noviniek
 
vzdanie sa zákonnej zodpovednosti

Články „V stredobode pozornosti…" sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.