• Podujatia

Články s novinkami


<< Späť na zoznam noviniek

Sieť EURES má 25 rokov

V roku 2019 oslavuje sieť EURES 25. výročie svojej existencie. Na usporiadanie nezabudnuteľnej oslavy však potrebujeme vašu pomoc a aktívnu účasť.
Picture

Európska sieť spolupráce služieb zamestnanosti EURES začala fungovať v roku 1994 s cieľom uľahčiť voľný pohyb pracovníkov. V priebehu rokov sa sieť EURES rozrástla na 32 krajín (28 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švédsko) a v súčasnosti má viac ako 1 000 zamestnancov. Od svojho založenia sa sieť usiluje o to, aby občania Únie mali k dispozícii rovnaké príležitosti napriek jazykovým bariéram, kultúrnym rozdielom, byrokratickým prekážkam, rozdielnym právnym predpisom v oblasti pracovného práva a nedostatkom v uznávaní osvedčení o vzdelaní v celej Európe.

V súčasnosti využíva portál viac než 14 300 zamestnávateľov a aktuálne sa inzeruje 3,7 milióna voľných pracovných miest. Tieto čísla svedčia o aktuálnom rozmere a význame siete EURES. V ďalších 25 rokoch existencie sa sieť EURES bude zameriavať predovšetkým na to, aby sa jej poslanie stálo známym pre množstvo potenciálnych uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov a aby sa ďalej šírili informácie o tom, ako ich sieť môže podporiť na ceste životom či pri náborových konaniach.

 

Aké služby ponúka sieť EURES?

Zamestnanci poskytujú uchádzačom o zamestnanie, ktorí sa chcú presťahovať do inej európskej krajiny, informácie a pomoc vrátane poradenstva týkajúceho sa životných a pracovných podmienok. Okrem toho pomáhajú zamestnávateľom pri nábore pracovníkov z iných krajín.

Služby siete EURES sa uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom poskytujú prostredníctvom služieb zamestnanosti v zúčastnených krajinách, ako aj prostredníctvom rôznych súkromných služieb zamestnanosti, odborových zväzov a organizácií zamestnávateľov.

 

Čo je #EURES25?

#EURES25 je päťmesačná komunikačná kampaň v rámci celej EÚ pri príležitosti 25. výročia existencie siete EURES. Bude prebiehať do januára 2020.

 

Čo sú hlavné ciele?

 

  • Osláviť úspechy siete EURES za uplynulých 25 rokov poukázaním na jej neustály rast a dosiahnuté výsledky.

  • Spojiť komunitu siete EURES a spoločne osláviť dosiahnuté úspechy a pozitívne výsledky.

  • Uchádzači o zamestnanie sieť by EURES mali spoznať a využívať jej služby, a to buď prostredníctvom priamej registrácie na portáli pre pracovnú mobilitu EURES alebo priameho oslovenia zamestnancami siete EURES v konkrétnej krajine.

  • Zvýšiť informovanosť o sieti EURES a zviditeľniť ju v záujme uchádzačov o zamestnanie, pracovníkov, zamestnávateľov a všetkých občanov, ktorí by chceli využiť jej služby a uplatniť si zásadu voľného pohybu osôb v Európe.

  • Pripraviť pôdu na budúce príležitosti ponúkaných novými zamestnávateľmi, ktorí by mali záujem o spoluprácu so sieťou EURES.

 

Ako sa môžem do kampane #EURES25 zapojiť?

Kampaň môžete sledovať a zapájať sa do nej na sociálnych médiách pomocou hashtagu #EURES25.

Zoznam všetkých podujatí, ktoré sa v rámci kampane organizujú vo vašej krajine alebo regióne, nájdete v kalendári podujatí  events calendarEURES.

Najnovšie správy o kampani #EURES25 nájdete aj na stránke Facebook pageEURES, ako aj na sociálnej sieti Twitter a na sieti LinkedIn.

 

Celá kampaň #EURES25  bude úspešná len vtedy, keď sa s nami podelíte o svoj úspech. Od začiatku ste dôležitou súčasťou úsilia siete EURES a vašu podporu budeme potrebovať aj naďalej.

 

Súvisiace odkazy:

Portál siete EURES

Zamestnanci siete EURES

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať zamestnancov portálu EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

 

Právne upozornenie: Sieť EURES ani Európska komisia neručia za obsah žiadneho z uvedených webových sídiel tretích strán.

27/11/2019

<< Späť na zoznam noviniek
 
vzdanie sa zákonnej zodpovednosti

Články „V stredobode pozornosti…" sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.