• Podujatia

Články s novinkami


<< Späť na zoznam noviniek

Nemecký národný úrad pre koordináciu siete EURES organizuje jedinečné podujatie pre ambicióznych orchestrálnych hráčov

Pre hudobníkov pôsobiacich v medzinárodných orchestroch je Nemecko atraktívnym miestom na prácu. V tejto krajine má vážna hudba bohatú tradíciu a pôsobí v nej viac než 50 filharmonických orchestrov.
Picture

Pri pohľade na mená členov týchto orchestrov je hneď zrejmé, že tento pracovný trh pre profesionálnych hudobníkov má medzinárodný charakter. V Nemecku je aj množstvo prestížnych hudobných vysokých škôl, preto priťahuje aj študentov hudby. Medzinárodný charakter hudobnej branže však zároveň znamená, že ľudia študujúci v Nemecku by mali byť otvorení myšlienke presťahovať sa za prácou do zahraničia.

So zámerom pripraviť sľubných začínajúcich hudobníkov na túto možnosť čo najskôr v rámci ich kariéry služba ZAV-Künstlervermittlung (náborová služba nemeckého spolkového úradu práce pre absolventov umeleckých odborov) v spolupráci s nemeckým národným úradom pre koordináciu siete EURES nedávno zorganizovala výnimočné podujatie.

 

Rozsiahle poradenstvo od poradcov siete EURES

V Dortmunde sa 29. a 30. októbra 2018 v centre Orchesterzentrum NRW zišlo približne 30 študentov hudobných odborov, medzi ktorými boli harfisti, huslisti, violončelisti, flautisti a fagotisti, aby získali informácie o pracovných príležitostiach v Nemecku a zahraničí.

Orchesterzentrum NRW je spoločné centrum, ktoré v roku 2009 otvorili štyri rôzne hudobné vysoké školy. Je to teda prvé takéto viacuniverzitné školiace centrum pre orchestrálnych hráčov v Európe.

Na podujatí sa zúčastnili poradcovia siete EURES zo Slovenska, Švajčiarska a Švédska, ktorí poskytovali informácie z prvej ruky o tom, aké príležitosti existujú v týchto krajinách. Študenti sa dozvedeli, ako môžu pri práci v inom členskom štáte EÚ získať cenné skúsenosti a boli im predstavené súvisiace pracovné trhy v jednotlivých krajinách.

„Cezhraničná spolupráca medzi rôznymi aktérmi pomohla poskytnúť zúčastneným študentom rozsiahle poradenstvo v oblasti spravodlivej mobility,“ hovorí Lena Sundheimerová z nemeckého národného úradu pre koordináciu siete EURES.

Študenti tiež získali informácie o príležitostiach na využitie programov mobility EÚ, ako je napríklad Tvoje prvé pracovné miesto EURES, ktoré ponúka podporu uchádzačom o zamestnanie vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí chcú pracovať v inom členskom štáte EÚ.

 

„Výkonní umelci môžu využívať rôzne výhody, ktoré ponúka sieť EURES“

Pre pracovníkov siete EURES nie je účasť na medzinárodných podujatiach, napríklad na veľtrhoch práce, ničím výnimočným, no toto podujatie pre orchestrálnych hráčov je skvelý príklad výbornej a špecificky zacielenej iniciatívy.

Na pracovnom trhu pre profesionálnych hudobníkov existuje konkurencia a tento trh sa neustále mení. Podujatia ako toto sú teda o to cennejšie, ako vysvetľuje organizátorka podujatia Lilia Felde-Ritzová zo služby ZAV-Künstlervermittlung v Kolíne nad Rýnom: „Pre nás ako náborových pracovníkov pre orchestrálnych hráčov je nesmierne dôležité byť v blízkosti hudobných univerzít a ich absolventov, aby sme poznali aktuálny vývoj na pracovnom trhu.“

Účastník podujatia Tony Erb, koordinátor siete EURES pre Švajčiarsko zo Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO) v Berne, zdôraznil dôležitú úlohu, ktorú sieť EURES plní pri poskytovaní podpory pracovníkom v umeleckej branži: „Medzinárodná mobilita umelcov je podľa mňa priam nevyhnutná a myslím si, že spolupráca medzi krajinami pri jej podporovaní má zmysel,“ povedal. „Umelci môžu využívať rôzne výhody, ktoré ponúka sieť EURES.“

Oblasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu ponúka občanom EÚ množstvo rôznych príležitostí na prácu v zahraničí. Niektoré služby siete EURES vrátane služieb ZAV-Künstlervermittlung, Arbetsförmedlingen vo Švédsku a Pôle emploi vo Francúzsku ponúkajú uchádzačom o zamestnanie v týchto sektoroch špecializované poradenské a náborové služby.

Ak ste hudobník alebo výkonný umelec a túžite po kariére v zahraničí, alebo ak ste zamestnávateľ, ktorý hľadá šikovných uchádzačov, neváhajte a ešte dnes sa obráťte na svojho miestneho poradcu siete EURES alebo sa zaregistrujte na portáli siete EURES na adrese: https://ec.europa.eu/eures/public/sk/homepage

 

Súvisiace odkazy:

ZAV-Künstlervermittlung

Tvoje prvé pracovné miesto EURES

Portál siete EURES

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

 

Právne upozornenie: Sieť EURES ani Európska komisia neručia za obsah žiadneho z uvedených webových sídiel tretích strán.

21/03/2019

<< Späť na zoznam noviniek
 
vzdanie sa zákonnej zodpovednosti

Články „V stredobode pozornosti…" sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.