• Podujatia

Články s novinkami


Späť

Aké zručnosti hľadajú podniky v roku 2019?

Nový rok môže byť skvelou príležitosťou na to, aby sme niečo zmenili, postavili sa novej výzve alebo si rozšírili obzory. Pokiaľ ide o zamestnanie, môžete napríklad vyskúšať prácu v novom odvetví alebo hoci aj naštartovať úplne novú kariéru. Ako však môžete maximalizovať svoje šance na úspech v tomto vysoko konkurenčnom prostredí?
Picture

A prečo sa nezamerať napríklad práve na zručnosti, ktoré podniky najviac potrebujú? Spoločnosť LinkedIn počas uplynulých niekoľkých rokov sledovala, ktoré zručnosti podniky každý rok najviac hľadajú a nedávno uverejnila svoje zistenia na rok 2019. Prostredníctvom svojho webového sídla tím spoločnosti LinkedIn zhromaždil údaje o zručnostiach, po ktorých je v porovnaní s dostupnou ponukou veľký dopyt, a potom z približne 50 000 zručností zostavil zoznam 30 najžiadanejších (5 tzv. mäkkých zručností, a 25 tzv. tvrdých zručností).

Ďalej sa dozviete viac o zručnostiach, ktoré sa na zozname objavili...

 

Mäkké zručnosti

Mäkké, čiže sociálne zručnosti, ktoré spoločnosti najviac vyhľadávajú, sa v priebehu rokov veľmi nemenia, avšak s postupnou digitalizáciou nášho sveta ich význam narastá.

 

 1. Tvorivosť: napriek tomu, že počítače a umelá inteligencia toho zvládnu veľa, kreativita ostáva naďalej cenenou ľudskou vlastnosťou.
 2. Presvedčivosť: len málo výrobkov sa dokáže predávať samo. Podniky preto prijímajú zamestnancov, ktorí sú schopní presvedčiť spotrebiteľov, aby si produkt kúpili.
 3. Spolupráca: tímová práca je základným predpokladom každého úspešného obchodu a čoraz špičkovejšie projekty si vyžadujú mimoriadne zručných tímových hráčov.
 4. Prispôsobivosť: náš moderný svet sa rýchlo mení a prosperovať budú práve tí, ktorí sa dokážu efektívne prispôsobiť novým okolnostiam, technikám a technológiám.
 5. Časový manažment: schopnosť efektívne si zadeliť čas je zručnosťou, ktorá bude prínosom počas celej vašej kariéry. 

 

Tvrdé, čiže odborné zručnosti

Neprekvapuje, že v zozname prevažujú zručnosti spojené s technológiami a digitálnou oblasťou, ale objavilo sa v ňom aj niekoľko tradičnejších.

 

 1. Cloud computing: zdá sa, že dnes je všetko prepojené s cloudom, súvisiace zručnosti sú preto pre zamestnávateľov mimoriadne atraktívne.
 2. Umelá inteligencia: či už aplikácia Alexa alebo Siri, umelá inteligencia sa stala pevnou súčasťou nášho života a tento trend bude pravdepodobne pokračovať.
 3. Analytická argumentácia: sme obklopení obrovským množstvom údajov. Spoločnosti nesmierne oceňujú, ak je niekto schopný ich analyzovať a využiť ich pri prijímaní informovaných rozhodnutí.
 4. Riadenie ľudí: schopnosť riadiť ľudí a čo najlepšie využiť ich potenciál, je síce starou, ale dôležitou zručnosťou.
 5. Navrhovanie používateľskej skúsenosti (UX): vzhľadom na to, že očakávania spotrebiteľov neustále narastajú a konkurencia silnie, je veľký dopyt po zamestnancoch, ktorí dokážu zvýšiť spokojnosť používateľov s produktom.
 6. Vývoj mobilných aplikácií: v dnešnom svete, v ktorom sa čoraz viac spoliehame na technológie, sú aplikácie naďalej prekvitajúcim moderným nástrojom.
 7. Tvorba videozáznamov: odvetvie tvorby videozáznamov prosperuje a podniky si vyberajú zamestnancov, ktorí ovládajú najnovšie techniky.
 8. Vedenie predaja: predaj prináša zisky, a preto je táto zručnosť pre každú obchodnú spoločnosť skutočne zásadná.
 9. Preklad: vďaka technológiám spoločnosti môžu ľahko osloviť zákazníkov na celom svete. Efektívna komunikácia s nimi si však vyžaduje prekladateľské zručnosti.
 10. Tvorba zvukových záznamov: podcasty, audioknihy a iné formy komunikácie s poslucháčmi sú zo dňa na deň obľúbenejšie, čo viedlo aj zvýšenému záujmu o zamestnancov, ktorí ich dokážu vyrobiť.
 11. Spracovanie prirodzeného jazyka: hoci sú počítače stále sofistikovanejšie, naďalej potrebujú pomoc s porozumením ľudským jazykom. A tu prichádzajú na rad zručnosti v oblasti spracovania prirodzeného jazyka.
 12. Vedecké programovanie: pokiaľ dokážete účinne vyriešiť problémy zahŕňajúce obrovské množstvo údajov, spoločnosti vás budú vítať s otvorenou náručou.
 13. Vývoj hier: odvetvie hier v priebehu uplynulých desaťročí nadobudlo oveľa väčší význam a vytvára nové príležitosti.
 14. Marketing sociálnych médií: pokiaľ budú sociálne médiá naďalej obľúbeným spôsobom, akým spoločnosti oslovujú cieľové publikum, o zamestnancov so skúsenosťami v tejto oblasti bude stále veľký záujem.
 15. Animácia: popularita videí a oživenie používania formátu GIFs viedli k tomu, že zručnosti v oblasti animácie sa zaradili medzi prvých 25 najžiadanejších v zozname.
 16. Obchodná analýza: spoločnosti, ktoré sa usilujú zlepšovať svoje systémy a zvyšovať zisky, nesmierne oceňujú vo svojich radoch analytikov.
 17. Žurnalistika: rastie aj počet spoločností hľadajúcich zručných zamestnancov, ktorí dokážu písať atraktívne texty.
 18. Digitálny marketing: nástup digitálnych technológií sprevádza rastúci záujem o digitálny marketing, ako aj dopyt po zamestnancoch s náležitými zručnosťami.
 19. Priemyselný dizajn: elegantný, pôsobivý a praktický dizajn je žiadaný už niekoľko desaťročí.
 20. Konkurenčné stratégie: vzhľadom na rastúcu hospodársku súťaž spoločnosti potrebujú ľudí, ktorí im pomôžu byť vždy o krok vpred pred konkurentmi. 
 21. Systémy služieb zákazníkom: to, do akej miery je dôležité mať zavedený solídny systém zameraný na komunikáciu so zákazníkmi, potvrdilo niekoľko prešľapov významných firiem v oblasti zákazníckych služieb v roku 2018.
 22. Testovanie softvéru: neexistuje nič horšie, ako keď spoločnosť uvedie nový produkt, ktorý obsahuje plno chýb. Staňte sa pracovníkom na testovanie softvéru!
 23. Dátová veda: obrovský objem informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, a potreba ich interpretovať viedli k tomu, že aj dátová veda sa ocitla na tomto zozname.
 24. Počítačová grafika: moderní spotrebitelia očakávajú najšpičkovejšiu počítačovú grafiku všade, kde sa len pozrú, a preto získanie zamestnanca so znalosťami v tejto oblasti je pre každého zamestnávateľa cenným prínosom.
 25. Podniková komunikácia: podobne ako pri systémoch poskytovania služieb zákazníkom, rôzne škandály veľkých spoločností v oblasti vzťahov s verejnosťou, ktoré vypukli v roku 2018, poukázali na to, aký význam majú pre podniky zamestnanci schopní efektívne komunikovať. 

 

Súvisiace odkazy:

LinkedIn: Zručnosti, ktoré podniky hľadajú najviac v roku 2019

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

lužby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

 

Právne upozornenie: Sieť EURES ani Európska komisia neručia za obsah žiadneho z uvedených webových sídiel tretích strán.

07/02/2019

vzdanie sa zákonnej zodpovednosti

Články „V stredobode pozornosti…" sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.