• Podujatia

Články s novinkami


Späť

Odborné vzdelávanie a príprava: akú kariéru si zvoliť?

Odborné vzdelávanie a príprava (OVP) nie je pre mladých ľudí v Európe len alternatívou k štúdiu na univerzite – je aj schodnou prvou voľbou. Programy OVP poskytujú praktické zručnosti, ktoré sa priamo týkajú práce a predstavujú potenciálne rýchle rozbehnutie pracovnej kariéry. Stále váhate?
Picture

Pod výrazom OVP si pravdepodobne predstavíte len niekoľko „tradičných“ povolaní. Príkladmi povolaní, ktoré sa zvyčajne spájajú s OVP, sú stavbár, elektrikár, mechanik, inštalatér,maliar a dekoratér. Hoci sú všetky tieto kariéry výbornou možnosťou, nehodia sa každému.

V skutočnosti je OVP omnoho širším pojmom, ktorý ponúka širokú škálu možných kariérnych ciest. V tomto článku predstavíme niektoré kariérne cesty, ktorými sa je možné vydať prostredníctvom OVP.

 

Tradičné kariéry na základe OVP

Kariéra v oblasti odbornej práce existovala už v dávnych časoch, keď už prví poľnohospodári, kuchári, stavbári, tesári inštalatéri vylepšovali svoje zručnosti a odovzdávali ich ďalej. Medzi ďalšie tradičné povolenia s dlhou históriou patria mäsiari, pekári, ošetrovatelia, poskytovatelia osobnej starostlivosti, krajčíri, obuvníci, kováči, kaderníci, kvetinária lesníci.

Napriek industrializácii a hromadnej výrobe tieto povolania obstáli v skúške časom a aj v súčasnosti sú v EÚ rozšírené.

 

Moderné kariéry na základe OVP

Priemyselná revolúcia a raný technologický vývoj podnietili vznik mnohých nových povolaní, predovšetkým vo výrobe, v inžinierstve, medicíne informačných technológiách. OVP ponúka prístup k všetkým týmto odvetviam, ktoré sú obľúbenou voľbou účastníkov odbornej prípravy, a to najmä preto, že ponúkajú niektoré z najlepšie platených pozícií.

Hoci kariéra na základe OVP sa tradične spája s dielňou, továrňou alebo laboratóriom, v súčasnosti sú k dispozícii aj rozličné programy zamerané na kancelársku prácu. Ak sa chcete stať účtovníkom, právnikom, realitným agentom, predajcom, grafickým návrhárom alebo softvérovým vývojárom – alebo rozmýšľate nad inými ďalšími povolaniami – s najväčšou pravdepodobnosťou pre vás existuje program OVP.

Sektor maloobchodu starostlivosti o hostí takisto ponúka veľa možností, kde OVP môže vyústiť do kariéry ako manažér obchodu či hotela, kuchár, sprostredkovateľ služieb cestovného ruchu alebo manažér podujatí.

 

Kariéry budúcnosti na základe OVP

Podobne, ako sa mení svet práce, mení sa aj povaha OVP. V digitálnom a globálnom veku vznikajú nové povolania, a to najmä v technologicky vyspelých odvetviach priemyslu, ktoré pred polstoročím neexistovali.

Z výskumov vyplýva, že mladí ľudia by v 21. storočí mali uvažovať aj o príprave na povolania, ktoré ešte neexistujú.

Predpokladá sa, že ak sa bude technológia vyvíjať podľa očakávaní, čoskoro sa budú ľudia odborne pripravovať na prácu mechanikov samoriadiacich áut, sprostredkovateľov služieb cestovania do vesmíru a dokonca aj poradcov pre roboty. Viete si predstaviť samého seba v niektorej z týchto pozícií? Ak áno, kurz OVP môže byť vaším prvým krokom.

 

Akú kariéru si vybrať?

Vďaka celému radu zaujímavých možností v rôznych oblastiach je viac ako pravdepodobné, že si nájdete kariéru na základe OVP, a ak už máte nejakú vybranú, OVP môže byť pre vás jasnou voľbou.

Majte na pamäti, že absolvovaním OVP sa nevyhraníte len pre konkrétne povolanie. Moderné kurzy sú zvyčajne zamerané na prierezové zručnosti, ktoré možno uplatniť na rozličných pozíciách, a tak sa vám otvorí veľa možností.

Ak chcete získať viac informácií o príležitostiach učňovskej prípravy, Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania Cedefop má užitočnú databázu, kde nájdete informácie o programoch vo vašej krajine, ako aj v celej Európe.

Európska komisia zorganizovala tretie každoročné podujatie Európsky týždeň odborných zručností 2018, ktoré sa konalo 5. až 9. novembra vo Viedni. V rámci týždňa odborných zručností sa budú až do konca decembra konať aj ďalšie podujatia a aktivity. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

 

Súvisiace odkazy:

Príprava na povolania budúcnosti

Cedefop – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

Európsky týždeň odborných zručností 2018

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

 

Právne upozornenie: Sieť EURES ani Európska komisia neručia za obsah žiadneho z uvedených webových sídiel tretích strán.

30/11/2018

vzdanie sa zákonnej zodpovednosti

Články „V stredobode pozornosti…" sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.