• Podujatia

Články s novinkami


Späť

Manželia sa podelili o svoje vlastné úspechy, ktoré dosiahli vďaka programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES

Gianfranco Meggiorin je zakladateľom a riaditeľom centra Navimeteo, ktoré od roku 1990 poskytuje nepretržité námorné meteorologické služby námorníkom a námorným kapitánom.
Picture

Spoločnosť sídli v Janovskom zálive v severnom Taliansku a činnosť vykonáva v celom Stredozemí a aj mimo neho. Gianfranco pracuje s malou skupinou špecializovaných zamestnancov, pre väčšinu ktorých je taliančina materinským jazykom. Hlavným pracovným jazykom v profesionálnom námornom svete je však angličtina.

Z tohto dôvodu chcel Gianfranco pre svoju spoločnosť nájsť stážistu zo zahraničia s výbornou znalosťou angličtiny. O programe pracovnej mobility EÚ Tvoje prvé pracovné miesto EURES sa dozvedel na stretnutí s poradkyňou siete EURES Marirosou Chioccaovou v Janove.

 

Finančná a administratívna podpora

Krátko nato, Gianfranco po bezproblémovom výberovom konaní prijal Mari, anglicky hovoriacu stážistu z Estónska. „Webové sídlo programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES je veľmi užitočné, dá sa jednoducho používať a veľmi nám pomohla aj [poradkyňa siete EURES] Marirosa.“

Mari do spoločnosti výborne zapadla a po úspešnej stáži získala v tíme miesto na plný pracovný čas. Odvtedy Gianfranco prijal prostredníctvom programu aj druhého stážistu.

„Boli sme veľmi spokojní s podporou poskytnutou nášmu stážistovi, ale aj našej spoločnosti,“ vyhlásil. „Finančné výhody ponúkajú dobrú podporu.“

 

Priaznivé odporúčanie

Odporučil by teda Gianfranco svoje skúsenosti s programom Tvoje prvé pracovné miesto EURES iným zamestnávateľom, ktorí sú v podobnej situácii?

„Už som tak aj urobil!“, potvrdil. „Navrhol som to svojej žene.“

Hoci Gianfrancova manželka Gabriella Minuzzová je taktiež majiteľkou spoločnosti, špecializuje sa na úplne iné odvetvie, ktorým je región Valle d‘Aosta preslávený: na výrobu vína.

Gabriela vlastní vinohrad a vinárstvo a takisto riadi penzión Maison d'Hotes Victoret, ktorom môžu hostia spoznávať nádherné údolie, kde pestuje svoje hrozno.

„Môj manžel, ktorý pôsobí v inej oblasti, už túto príležitosť [program Tvoje prvé pracovné miesto EURES] využil so svojím centrom a navrhol mi, aby som poskytla stáž nejakému mladému pracovníkovi,“ vysvetľuje Gabriella.

Podobne ako Gianfranco aj Gabriella prijala prostredníctvom uvedeného programu dvoch stážistov, jedného z Fínska a druhého z Francúzska. Stážisti majú svoj pracovný čas rozdelený medzi vinohrad, vinárstvo a penzión.

 

Vzájomný prínos pre zamestnávateľov i zamestnancov

Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES ponúka obojstranne prínosný vzťah, z ktorého majú úžitok zamestnávatelia aj zamestnanci. „Mohli sme si nájsť niekoho iného na úrade práce, ale usúdili sme, že program Tvoje prvé pracovné miesto EURES predstavuje pre stážistu vynikajúcu príležitosť získať skúsenosti v zahraničí a pre nás je to zasa príležitosť využiť pomoc pri každodennej práci,“ vysvetľuje Gabriella.

V odvetví, v ktorom Gabriella podniká, je rovnako dôležitá aj medzinárodná perspektíva, ktorú môžu stážisti zo zahraničia priniesť. „Mladý pracovník zo zahraničia bol pre nás i príležitosťou k tomu, aby sme sa otvorili medzinárodným vzťahom a kultúrnej výmene, a to aj preto, že súčasťou našej práce je vítať turistov z Talianska, ako aj z iných krajín z celého sveta,“ upresnila.

Gabriella takisto úzko spolupracovala s Marirosou, ktorá vystupovala „veľmi profesionálne, bola kompetentná a láskavá“.

„Vždy bola pripravená pomôcť nám, aj stážistovi v akýchkoľvek zložitých otázkach,“ vysvetľuje Gabriella. „Bez jej podpory by to bolo pre nás príliš ťažké, priam nemožné“.

„Veľmi oceňujeme podporu, ktorej sa dostalo nám i nášmu stážistovi. Finančné prínosy sú dobrým stimulom a aj webové sídlo je efektívnym, medzinárodným nástrojom na vybavovanie žiadostí a ponúk na pracovné skúsenosti“.

Skutočnosť, že Gianfranco aj Gabriella majú s programom Tvoje prvé pracovné miesto EURES také pozitívne skúsenosti, a to aj napriek tomu, že pracujú vo veľmi rozdielnych sektoroch, ukazuje prínosy, ktoré môže mať tento program pre všetky typy zamestnávateľov.

Pokiaľ máte priateľa alebo rodinného príslušníka, pre ktorého by bol zamestnanec zo zahraničia prínosom, poukážte na príklad z Gianfranca a informujte ho o programe Tvoje prvé pracovné miesto EURES ešte dnes!

 

Tvoje prvé pracovné miesto EURES je program pracovnej mobility Európskej únie. Ak chcete získať viac informácií o pracovných príležitostiach a odbornej príprave v celej EÚ alebo nájsť zamestnancov so zručnosťami, aké potrebujete, obráťte sa na jednu zo služieb zamestnanosti programu alebo na miestneho poradcu siete EURES prostredníctvom  portálu EURES.

 

Súvisiace odkazy:

Tvoje prvé pracovné miesto EURES

 Portál EURES

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

 

Právne upozornenie: Sieť EURES ani Európska komisia neručia za obsah žiadneho z uvedených webových sídiel tretích strán.

28/11/2018

vzdanie sa zákonnej zodpovednosti

Články „V stredobode pozornosti…" sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.