• Podujatia

Články s novinkami


Späť

Ako vás ovplyvňuje nedeklarovaná práca v EÚ?

Nedeklarovaná práca v takzvanej tieňovej ekonomike tvorí približne 15 % európskeho hospodárstva. EÚ podniká príslušné kroky prostredníctvom európskej platformy na riešenie problému nedeklarovanej práce. Čo však presne je nedeklarovaná práca, prečo je táto platforma dôležitá a ako vám ako zamestnancovi v EÚ môže pomôcť?
Picture

Čo presne je nedeklarovaná práca?

Nedeklarovaná práca je každá práca zákonnej povahy, ktorá však nie je nahlásená príslušným verejným orgánom. Často je neformálne označovaná ako práca „vyplácaná na ruku“ a je bežná v odvetviach, ako napríklad stavebníctvo, upratovanie, starostlivosť o deti a v stravovacích a pohostinských službách.

 

Čo robí európska platforma na riešenie problému nedeklarovanej práce?

Boj s problémom nedeklarovanej práce je prioritou EÚ. Práve preto bola v roku 2016 založená európska platforma na riešenie problému nedeklarovanej práce.

Platforma spája organizácie z celej EÚ vrátane úradov práce, daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia, aby spolupracovali cezhranične a vymieňali si informácie, znalosti a osvedčené postupy.

Hlavným cieľom je zmeniť nedeklarovanú prácu na deklarovanú prácu a zvýšiť spravodlivosť a efektívnosť trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia. Tým sa zlepšia životné a pracovné podmienky pre občanov v celej EÚ.

 

Prečo treba bojovať proti nedeklarovanej práci?

Mať zaplatené tzv. na ruku alebo robiť fušku môže vyzerať nevinne alebo ako jediná možnosť na zložitom trhu práce. Pre pracujúcich to však môže mať ďalekosiahle dôsledky a nevýhody.

Ak vykonávate nedeklarovanú prácu, môžete mať:

 

  • nízku mzdu (často nižšiu, než je minimálna mzda),
  • príliš dlhý alebo nepravidelný pracovný čas,
  • zlé alebo nebezpečné pracovné podmienky a nízku kvalitu práce,
  • chýbajúce pracovné práva, ako je dovolenka a vyplácanie nemocenských dávok,
  • chýbajúci prístup k dôchodkom a dávkam v nezamestnanosti,
  • nižšiu istotu zamestnania a menej príležitostí zvýšiť si kvalifikáciu alebo si nájsť normálne pracovné miesto.

 

Možno vykonávam nedeklarovanú prácu. Čo mám robiť?

Ak máte obavy, že vykonávate nedeklarovanú prácu, pozrite si na webovom sídle platformy zákony príslušnej krajiny a presvedčte sa, či ich vy a váš zamestnávateľ dodržiavate.

Ak si myslíte, že váš zamestnávateľ alebo iná organizácia je zapojená do nedeklarovanej práce, dočítate sa tam, ako to nahlásiť príslušným orgánom.

Všetko, čo musíte urobiť, je vybrať si svoju krajinu z rozbaľovacieho zoznamu, a tam potom nájdete webové sídla a telefónne čísla národných kontaktných miest.

 

Je mojou povinnosťou niečo urobiť?

Mottom EÚ je, že „nedeklarovaná práca je problém každého“. Je to preto, že nedeklarovaná práca znamená nezaplatenú daň, čo znamená chýbajúce financovanie na základné verejné služby, ako sú systémy podpory v nezamestnanosti, zdravotné a dôchodkové systémy. Toto má dominový efekt na všetkých členov spoločnosti, najmä tých najzraniteľnejších.

Ako občan môžete prispieť k ukončeniu nedeklarovanej práce tým, že ju nahlásite. Takisto môžete získať poradenstvo o tom, ako môžete postúpiť od nedeklarovanej práce k formálnemu zamestnaniu.

Samozrejme, predchádzanie nedeklarovanej práci nie je výhradne zodpovednosťou zamestnancov – vyžaduje si spoločné úsilie. Je nevyhnutné, aby zamestnávatelia dodržiavali vnútroštátne predpisy. Medzitým EÚ podporuje jednotlivé členské štáty, aby prijímali opatrenia na úrovni vlády.

 

Kde môžem získať ďalšie informácie?

Ak sa chcete dozvedieť viac o platforme, pozrite si toto video alebo navštívte webovú stránku platformy. Ak máte záujem o viac informácií, prihláste sa na odber pravidelného bulletinu o nedeklarovanej práci alebo využite knižnicu stránky s užitočnými zdrojmi.

 

Súvisiace odkazy:

Národné nástroje na oznamovanie nehlásenej práce

Európska platforma na riešenie problému nedeklarovanej práce – Video (YouTube)

Nedeklarovaná práca

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

 

Právne upozornenie: Sieť EURES ani Európska komisia neručia za obsah žiadneho z uvedených webových sídiel tretích strán.

16/11/2018

vzdanie sa zákonnej zodpovednosti

Články „V stredobode pozornosti…" sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.