• Podujatia

Články s novinkami


Späť

Prevádzkujete malý podnik alebo ho práve zakladáte? Tu sa dozviete, ako vám môže sieť EURES pomôcť

Máte menej ako 250 zamestnancov? Je váš ročný obrat nižší ako 50 miliónov EUR? Ak áno, patríte do kategórie malých a stredných podnikov (MSP). Či už podnikáte dlhšie alebo s podnikaním len začínate, sieť EURES vám môže pomôcť zjednodušiť niektoré kroky.
Picture

Ako začať

Ako občan Európskej únie máte právo začať podnikať v ktoromkoľvek členskom štáte.

Ak chcete znížiť administratívnu záťaž, prejdite na stránku Samostatná zárobková činnosť (Životné a pracovné podmienky). Z rozbaľovacej ponuky si vyberte krajinu, kde si chcete MSP založiť. Táto stránka by vás krok za krokom mala previesť celým procesom.

 

Rady týkajúce sa financovania

EURES neposkytuje priame financovanie, ale existuje niekoľko programov EÚ ponúkajúcich úvery alebo granty v závislosti od typu MSP, aký máte. Aby ste zistili, či pre váš MSP existuje program financovania, prečítajte si Príručku o financovaní EÚ pre začiatočníka.

Ak uvažuje o úvere alebo kapitálovom financovaní, mali by ste vyskúšať program COSME. Je to program EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (2014 – 2020). Ponúka prístup k úverom prostredníctvom miestnych finančných inštitúcií. Viac informácií o postupe pri podávaní žiadosti vo vašej krajine sa dozviete na stránke Prístup k financovaniu.

Ak má váš MSP finančné problémy, Európska komisia vám pomôže vyhodnotiť vašu situáciu a navrhnúť najlepšie riešenia. Zistite viac na stránke Konkurz a druhá šanca.

 

Nájdite zamestnancov prostredníctvom portálu EURES

EURES ponúka rôzne platformy na uverejňovanie pracovných ponúk a vyhhľadávanie vhodných uchádzačov o zamestnanie.

Bezplatne sa zaregistrujte ako zamestnávateľ a využite funkciu Vyhľadávať životopisy pre zamestnávateľov, aby ste si našli záujemcov o prácu vo vašom odbore. Potom si môžete prečítať životopisy uchádzačov o zamestnanie online a uložiť si tie, ktoré vám najviac vyhovujú.

Ak plánujete prijať mladých ľudí vrátane učňov alebo stážistov z celej Európy, mohla by vám pomôcť platforma Drop’pin@EURES.

Prečo nevyužiť možnosť inzercie na portáli EURES? Ak chcete zistiť, ako treba postupovať pri uverejní pracovnej ponuky, kliknite na Inzerovať pracovné miesto. Vo svojej krajine môžete inzerovať prostredníctvom národnej databázy pracovných miest a svoju ponuku prepojiť s portálom EURES. Z rozbaľovacej ponuky si vyberte krajinu a nájdite si miestny kontakt.

 

Pracovné právo

Chcete zamestnať pracovníkov z iných členských štátov? Zistite viac o pracovných povoleniach a o tom, ako pracovníkov zaregistrovať, na stránke Život a práca.

 

Nadväzujte kontakty

 

  • Ak chcete rozvíjať svoje podnikanie na medzinárodnej úrovni, skúste sa so žiadosťou o radu alebo podporu obrátiť na sieť Enterprise Europe Network. Táto sieť má k dispozícii tisíce odborníkov, ktorí vám radi sprostredkujú užitočné medzinárodné kontakty.
  • Informujte sa o blížiacich sa podujatiach v rámci Európskych dní pracovných príležitostí. Tieto podujatia vám umožnia stretnúť sa s množstvom uchádzačov o zamestnanie na jednom mieste. Môžete na nich propagovať svoj MSP a inzerovať svoje voľné pracovné miesta. Navyše si môžete dopredu dohodnúť pohovory, aby ste počas podujatia už mohli prijať vhodných uchádzačov. Ak nemôžete na podujatie vycestovať, máte možnosť zúčastniť sa na ňom online.
  • Okrem toho sa pravidelne konajú európske dni zamestnávateľov, na ktorých môžete nadviazať kontakt s inými spoločnosťami a školiacimi pracovníkmi vo svojom odbore.
  • Čo tak navštíviť medzinárodný veľtrh pracovných príležitostí? Je to ďalší spôsob, ako sa zviditeľniť a prilákať najlepších pracovníkov. Navyše budete mať príležitosť získať informácie o konkurencii.

 

Zistite, kedy sa podujatia konajú v Kalendári podujatí siete EURES.

 

Podnikateľské príležitosti

Ponúkate služby, ktoré potrebuje Komisia? Komisia najíma MSP na poskytovanie rôznych služieb. Viac informácií o ponúkaných zmluvách nájdete na lokalite výzvy na predkladanie návrhov a možno to budete práve vy, kto predloží víťaznú ponuku.

V prípade akýchkoľvek otázok kliknite na uvedený odkaz a kontaktujte zamestnancov siete EURES.

 

Súvisiace odkazy:

Samostatná zárobková činnosť (Životné a pracovné podmienky)

Príručka o financovaní EÚ pre začiatočníka

Program COSME

Prístup k financovaniu

Konkurz a druhá šanca

EURES – Vyhľadávať životopisy pre zamestnávateľov

Drop’pin@EURES

Inzerovať pracovné miesto

Životné a pracovné podmienky

Sieť Enterprise Europe Network

Európske dni pracovných príležitostí

EURES – Kalendár podujatí – Európska komisia

Výzvy na predkladanie návrhov

Programy EÚ na podporu podnikania

Zamestnanci siete EURES

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať zamestnancov portálu EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na sieti LinkedIn

 

Právne upozornenie: Upozorňujeme, že sieť EURES ani Európska komisia neručia za obsah žiadneho z uvedených webových sídiel tretích strán.

21/09/2018

vzdanie sa zákonnej zodpovednosti

Články „V stredobode pozornosti…" sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.