• Podujatia

Články s novinkami


Späť

Šesť krokov, ako začať profesionálnu kariéru v zahraničí: Časť 1

Nedokončiť štúdium a rozhodnúť sa odísť za prácou do zahraničia je jedna vec. Urobiť skutočne tento krok však môže na prvý pohľad vzbudzovať isté obavy. V tejto sérii vám v šiestich krokoch predstavíme postup, ako si začať budovať úspešnú kariéru v zahraničí.
Picture

 

 

Krok 1: Nájsť informácie o pracovných miestach v zahraničí

Keďže existuje veľa rôznych portálov, webových stránok či služieb na hľadanie pracovných miest, je veľmi nepravdepodobné, že by všetci európski zamestnávatelia používali ten istý zdroj. Hoci môžete vyhľadávať priamo na konkrétnych stránkach, existuje aj niekoľko celoeurópskych organizácii a webových sídiel, ktoré vám vedia poradiť.

 

 

Verejné služby zamestnanosti a EURES:

 • Vo vašom okolí sa určite nachádza miestny alebo regionálny úrad práce. Je to nepochybne vynikajúci zdroj poradenstva a možno tam pôsobí aj niekto z EURES, kto vám dokáže poskytnúť osobné poradenstvo.

 • Časť webového sídla EURES s názvom Život a práca ponúka celý rad užitočných informácií o reáliách, ale aj o praktických otázkach týkajúcich sa práce v inej krajine.

 • Na stránke EURES sa nachádza aj užitočný vyhľadávač Nájsť si prácu, kde môžete spresniť svoje vyhľadávanie tak, že určíte kritériá, ako je krajina, povolanie a typ zmluvy. Ponuky pracovných miest sa načítajú hlavne z národných databáz alebo ich priamo vkladajú európski zamestnávatelia. Pochádzajú z 31 európskych krajín a aktualizujú sa v reálnom čase, čo vám zaručuje maximálnu aktuálnosť údajov.

 

Medzinárodné organizácie:

 • Voľné pracovné miesta v národných a medzinárodných verejných inštitúciách sa publikujú na ich príslušných webových stránkach. Na portáli EURES sa nachádza zoznam medzinárodných organizácií vo všetkých členských štátoch EÚ, ktorý je určite hodnotným vstupným zdrojom informácií.

 • Podrobný zoznam voľných pracovných miest v európskych inštitúciách sa nachádza na stránke Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO).

 

Súkromné pracovné agentúry a personálne agentúry:

 • V mnohých členských štátoch existujú súkromné pracovné agentúry aj personálne agentúry, ktoré ponúkajú poradenstvo a mnoho užitočných informácií.

 

Ďalšie zdroje informácií:

 • Špecializované podujatia, webové stránky a online vyhľadávače môžu byť tiež cenným zdrojom pri hľadaní pracovných príležitostí pre čerstvých absolventov vysokých škôl. Na portáli EURES sa nachádza zoznam užitočných odkazov pre túto oblasť.

 • Zoznam zahŕňa aj ponuky praktických a pracovných stáží, čo pre vás znamená možnosť stráviť určitý čas hodnotným spôsobom vo vybranej krajine a popritom získať pracovnú skúsenosť.

 

Krok 2: Praktické a právne aspekty mobility

Pri sťahovaní do zahraničia treba zvážiť niekoľko právnych a praktických aspektov. Tu vám ponúkame odpovede na niekoľko základných otázok, s ktorými sa môžete stretnúť.

 

 • Ako dokážem nájsť pracovnú príležitosť, ktorá vyhovuje mojim zručnostiam? Pri hľadaní vhodného miesta je veľmi dôležitá flexibilita, pokiaľ ide o druh vykonávanej činnosti. Rozšírite si tak možnosti výberu. Zamerajte sa na svoje existujúce zručnosti a ujasnite si, ktoré ďalšie si chcete osvojiť. Nezabúdajte, že zamestnávateľov viac zaujmú vaše mäkké zručnosti než diplomy a tituly.

 • Bude uznaná moja akademická a odborná kvalifikácia? Je skutočne veľmi dôležité, aby ste zistili, čo musíte urobiť preto, aby bola vaša kvalifikácia uznaná v danej krajine. Na stránke ENIC-NARIC a na stránke európskeho kvalifikačného rámca (EQF) nájdete informácie ako pritom postupovať.

 • Máte problém s cudzím jazykom? Vždy je výhodou, ak ovládate miestny jazyk a máte základné znalosti angličtiny. Skutočné požiadavky na jazykové znalosti však vždy závisia od konkrétneho pracovného miesta. Vždy sa však oplatí investovať čas do učenia cudzích jazykov alebo do ich zdokonalenia.

 • Môžem poberať dávky v nezamestnanosti v mojej krajine a súčasne sa zdržiavať v inom členskom štáte a hľadať si tam zamestnanie? Vo všeobecnosti platí, že si môžete preniesť svoje nároky na dávky v nezamestnanosti na tri mesiace do inej krajiny, ale len za prísnych podmienok a pravidiel. Na príslušnom miestnom úrade práce alebo orgáne spravujúcom dávky v nezamestnanosti by vám mali vedieť poradiť a aj na portáli EURES sa nachádzajú užitočné informácie k tejto téme.

 • Ktoré doklady potrebujem pri sťahovaní do zahraničia? Na pohyb v EÚ a v Európskom hospodárskom priestore (EHP) sa vyžaduje platný občiansky preukaz alebo pas, a niekedy aj povolenie na pobyt, resp. pracovné povolenie, ak sa chcete presunúť mimo Európy. Miestny poradca EURES a portál EURES môžu byť v tejto veci cenným zdrojom informácií a poradenstva.

 • Čo ak nie som občanom EÚ? Online služby EURES sú k dispozícii pre každého, kto má prístup na internet. Na občanom mimo EÚ sa však môžu vzťahovať určité právne povinnosti a administratívne postupy, ak si hľadajú zamestnanie v EÚ/EHP. O právnych a administratívnych požiadavkách vie často informovať aj ministerstvo zahraničných vecí.

 

Viac o kroku 1 a 2 sa dočítate na webovej stránke siete EURES a pozrite si aj druhú a tretiu časť tejto série. Dozviete sa v nich, ako sa uchádzať o pracovné miesto v zahraničí, ako prebiehajú pracovné pohovory a čo treba zohľadniť pri sťahovaní.

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadajte pracovníkov portálu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

 

Právne upozornenie: Sieť EURES ani Európska komisia neručia za obsah žiadneho z uvedených webových sídiel tretích strán.

02/07/2019

vzdanie sa zákonnej zodpovednosti

Články „V stredobode pozornosti…" sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.