Eures Events Overview je dočasne nedostupný.

Články s novinkami


Späť

Za prácou do Nemecka

Uvažujete o presťahovaní sa za prácou do Nemecka ? EURES má k dispozícii množstvo informácií, vďaka ktorým si ľahšie nájdete prácu a bez problémov sa prispôsobíte zmene.
Picture

Portál EURES obsahuje veľa informácií o živote a práci v EÚ. Od faktov a čísel týkajúcich sa jednotlivých krajín vás delí len jedno kliknutie. Sieť EURES má ambíciu byť prvým kontaktným miestom, ktoré vám poskytne podporu pri hľadaní práce v inej krajine EÚ, a odporučí vám najvhodnejšie zdroje pomoci.

Okrem webového sídla siete EURES predstavuje pre uchádzačov o prácu v Nemecku dobrý zdroj informácií aj webové sídlo nemeckej spolkovej vlády pre kvalifikovaných odborníkov zo zahraničia, www.make-it-in-germany.com.

K dispozícii sú verzie webového sídla v angličtine, francúzštine a španielčine, s obmedzeným množstvom informácií v ďalších 10 jazykoch vrátane taliančiny a portugalčiny. Na webovom sídle sa nachádzajú základné informácie o odbornej príprave, daniach a zamestnanosti, ako aj prípadové štúdie od kvalifikovaných pracovníkov z rôznych krajín, ktorí sa prisťahovali do Nemecka.

Ďalšie otázky môžete klásť prostredníctvom telefonickej horúcej linky, e-mailu alebo textového chatu. Jednou z agentúr, ktoré stoja za vytvorením týchto možností kontaktu, je agentúra s názvom Medzinárodné a špecializované služby (Zentrale Auslands - und Fachvermittlung, ZAV) Spolkového úradu práce (Bundesagentur für Arbeit). V rámci siete EURES predstavuje agentúra ZAV ústredný orgán pre všetky otázky súvisiace so životom a prácou v Nemecku. Zamestnanci agentúry ZAV sa zúčastňujú aj na medzinárodných pracovných veľtrhoch a informačných podujatiach vo vašej domovskej krajine a v súvislosti s prácou a životom v Nemecku často usporadúvajú Európske dni pracovných príležitostí.

Nemeckí zamestnávatelia majú veľký dopyt po vysokokvalifikovaných zamestnancoch, najmä po inžinieroch a technikoch, zamestnancoch IT, lekároch a zdravotných sestrách. Kvalifikovaní pracovníci sú okrem toho žiadaní aj v sektore logistiky a v stavebníctve. Viac ako 90 % všetkých nemeckých spoločností tvoria malé a stredné podniky, na ktoré pripadajú dve tretiny všetkých pracovných miest a viac než polovica hospodárskeho produktu Nemecka. Treba poznamenať, že mnohé z týchto spoločností nesídlia len vo veľkomestách, ale aj v malých mestečkách alebo vidieckych oblastiach, a to napriek skutočnosti, že niektoré majú vo svojom odvetví vedúce postavenie.

V Nemecku je najčastejším typom zamestnania zmluva na neurčitý, plný pracovný čas so 40-hodinovým pracovným týždňom. Takýto typ zamestnania však postupne ustupuje do úzadia a čoraz častejšie sa uprednostňujú nové typy zamestnania vrátane práce na určitý čas, čiastočný úväzok a dočasnej práce.

V posledných rokoch rastie aj význam foriem samostatnej zárobkovej činnosti a počet samostatne zárobkovo činných ľudí sa výrazne zvyšuje. Každý, kto chce začať podnikať, sa musí zaregistrovať v obchodnom registri úradu Gewerbeamt miestneho orgánu, kde bude mať sídlo. Samostatne zárobkovo činné osoby sa zase musia zaregistrovať na úrade Finanzamt (daňový úrad). Poradenstvo k postupom poskytujú obchodné a priemyselné komory, remeselnícke komory aj finančné inštitúcie.

 

Súvisiace odkazy:

Život a práca v Nemecku

International Placement Service (Medzinárodná služba zamestnanosti)

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať zamestnancov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn


Právne upozornenie: Sieť EURES ani Európska komisia neručia za obsah žiadneho z uvedených webových sídiel tretích strán.

10/05/2019

vzdanie sa zákonnej zodpovednosti

Články „V stredobode pozornosti…" sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.