• Podujatia

Články s novinkami


Späť

Pomoc Európe pri osvojovaní si najmodernejších technológií

3D tlač je rýchlorastúce odvetvie, ktoré každý rok ponúka viac pracovných miest a príležitostí. Na využitie týchto príležitostí ľudia potrebujú mať správne skúsenosti a znalosti. A tu prichádzajú na rad projekty ako 3D-Help.
Picture

Projekt 3D-Help sa s finančnou podporou programu Erasmus+ začal v novembri 2017. „Hlavným cieľom projektu je zvýšiť zdatnosť dospelých v oblasti digitálnych technológií,” vysvetľuje Lucie Marková z European Development Agency. „Vytvárame inovatívny učebný plán a obsah kurzu, ktorý sa zameriava na 3D tlač. Tieto zdroje vyzbroja dospelých konkrétnymi zručnosťami súvisiacimi s IKT, inžinierstvom a technológiami a sú bezplatné a prístupné pre všetkých.“

European Development Agency z Českej republiky je vedúcim partnerom projektu, ktorý zahŕňa ďalších partnerov vrátane SC Ludor Engineering SRL z Rumunska, Macdac Engineering Consultancy Bureau Ltd. (Malta), Social Innovation Fund (Litva) a Strojarska Technicka Skola Fausta Vrancica (Chorvátsko). Toto spojenie odborných znalostí z jednotlivých členských štátov EÚ je dôležitou súčasťou projektu 3D-Help.

„Projekt prebieha na medzinárodnej úrovni, pretože to umožňuje zbližovať partnerov z rôznych krajín s doplňujúcimi odbornými znalosťami a so záujmom o odbornú prípravu dospelých,“ hovorí Lucia. „Môžu si navzájom vymieňať svoje znalosti, najlepšie postupy a zdroje, aby prispeli k rozvoju nástroja odbornej prípravy.“

Nástroj odbornej prípravy, ktorý Lucia spomenula, zahŕňa usmernenia týkajúce sa používania 3D tlače pri vzdelávaní dospelých, prípadové štúdie 3D tlače na vzdelávanie dospelých, učebný plán na kurz 3D tlače pre dospelých, školiacu príručku 3D tlače a systém elektronického vzdelávania na odbornú prípravu dospelých. Poskytovatelia vzdelávania pre dospelých v EÚ budú môcť používať tento nástroj na rozvoj svojich znalostí a skúseností – preniesť toto vzdelávanie na ostatných.

„Očakávame, že kvalifikovaní učitelia budú prostredníctvom projektu motivovať veľké množstvo účastníkov, aby si rozvíjali svoje zručnosti a schopnosti a aby sa aktívnejšie zúčastňovali na vzdelávaní.“

3D-Help má v úmysle splniť do ukončenia projektu v októbri 2019 niekoľko jasných cieľov. „Asi 2 500 osôb dostane bulletiny projektu,“ uvádza Lucia, „a 1 000 osôb dostane leták s opisom projektu. Na piatich praktických seminároch prispôsobených cieľovým skupinám sa zúčastní spolu 240 osôb. A aspoň 500 osôb z EÚ sa začlení do elektronického vzdelávacieho kurzu 3D-Help.“

Do konca projektu máme v pláne usporiadať v každej z piatich zúčastnených krajín aj seminár pre odborníkov, školiteľov pre dospelých a poskytovateľov. Tieto semináre budú slúžiť na poskytovanie vzdelávania a šírenie nástroja, účastníci seminárov dostanú príležitosť spolupracovať so školiteľmi, vidieť 3D tlačiarne v prevádzke a priamo si preskúšať materiály odbornej prípravy.

„Európa sa nachádza v skorej fáze štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá je zameraná na využívanie digitálnych technológií s cieľom zlepšiť produktivitu a úrovne rastu,“ konštatuje Lucia. „Tento projekt pomáha zvyšovať zdatnosť dospelých v týchto digitálnych technológiách a umožňuje im dobehnúť rýchlorastúce odvetvie 3D tlače.“

 

Súvisiace odkazy:

Webové sídlo projektu

Stránka projektu na Facebooku

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

 

Právne upozornenie: Sieť EURES ani Európska komisia neručia za obsah žiadneho z uvedených webových sídiel tretích strán.

12/04/2019

vzdanie sa zákonnej zodpovednosti

Články „V stredobode pozornosti…" sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.