• Podujatia

Články s novinkami


Späť

Všetko o programe Erasmus+

Erasmus+ je program Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. O roku 2014 program Erasmus+ pomáha tisícom mladých ľudí a organizácií rozširovať si obzor v zahraničí, rozvíjať schopnosti (u mladých) a posilňovať znalostnú základňu zamestnancov (v organizáciách). V tomto článku sa zameriame na niektoré možnosti, ktoré program Erasmus+ ponúka mladým ľuďom a organizáciám v rámci služby Drop’pin@EURES.
Picture

Mladí ľudia

Ponuky pre mladých ľudí (od 13 do 30 rokov) v rámci programu Erasmus+ sú navrhnuté tak, aby im pomohli nadobudnúť nové schopnosti, objaviť nové kultúry, naučiť sa nové jazyky a získať cenné skúsenosti v odbore, ktorý ich zaujíma.

Výmenné pobyty pre mladých sú určené mladým ľuďom z jednej alebo viacerých krajín EÚ, ktoré sa zúčastňujú na spoločnom pracovnom programe, pričom neplatené pracovné stáže v zahraničí sú k dispozícii cez Európsku dobrovoľnícku službu.

 

Študenti

Študenti majú možnosť študijného pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+, čím si môžu zlepšiť svoje komunikačné, jazykové a medzikultúrne schopnosti v novom, stimulujúcom prostredí. Dĺžka takýchto pobytov sa pohybuje medzi 3 až 12 mesiacmi a sú určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.

Medzi ďalšie študijné ponuky patria zahraničné stáže, ktoré tvoria odborné stáže a pracovné stáže. Na stáži sa môžu zúčastniť študenti aj čerství absolventi. Stáž môže trvať od 2 do 12 mesiacov a mladým ľudom ponúka nielen možnosť zlepšiť si zručnosti, ale aj získať skúsenosti v inom kultúrnom prostredí.

 

Organizácie

Erasmus+ ponúka celý rad príležitosti pre organizácie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a športu. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania môžu svojich zamestnancov vyslať do zahraničia na školiace alebo výmenné pobyty. Na výmennom pobyte alebo školení sa môžu zúčastniť aj učitelia OVP, učitelia zapojení do školského vzdelávania, vzdelávania dospelých ako aj mladí pracujúci. 

Financovanie je dostupné pre inovatívne projekty navrhnuté na zlepšenie praxe v podobe strategických partnerstiev, znalostných aliancií a aliancií pre sektorové zručnosti. Projektmi na budovanie kapacít sa podporuje modernizácia vysokoškolského vzdelávania a rozvoj práce s mládežou a neformálneho vzdelávania.

 

Podrobnejšie informácie

Viac informácií o programe Erasmus+ a jeho ponuke pre mladých ľudí a organizácie sa nachádza webových stránkach programu.

 

 

 

 

Ďalšie informácie:

 

Európske dni pracovných príležitostí

 

Drop’pin@EURES

 

Vyhľadať poradcu siete EURES

 

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

 

Databáza pracovných miest siete EURES

 

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

 

Kalendár podujatí siete EURES

 

Nadchádzajúce podujatia online

 

Sieť EURES na Facebooku

 

Sieť EURES na Twitteri

 

Sieť EURES na  LinkedIn

 

Sieť EURES na Google+

 

Právne upozornenie: Sieť EURES ani Európska komisia neručia za obsah žiadnej z uvedených webových lokalít tretích strán.

25/04/2017

vzdanie sa zákonnej zodpovednosti

Články „V stredobode pozornosti…" sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.