• Podujatia

Články s novinkami


Späť

Päť tipov na zefektívnenie vášho životopisu

CV. Curriculum vitae. Životopis. Nezáleží na tom, ako ich voláte, majú jeden hlavný účel: propagovať vás, vaše znalosti a vaše zručnosti – a presvedčiť náborového pracovníka, že stojí za to pozvať vás na pohovor. Je veľa teórií o tom, ako napísať dokonalý životopis, aké informácie by ste v ňom mali uviesť, akú štruktúru by mal mať... namiesto vracania sa k omieľaným témam sa pozrieme na niektoré všeobecnejšie témy, ktoré vám pomôžu zefektívniť, čo máte.
Picture

Skráťte ho na primeranú dĺžku

Nezáleží na tom, či sa uchádzate o učňovskú prípravu, stáž alebo pracovné miesto, váš životopis zrejme bude čeliť veľkej konkurencii. Posledná vec, ktorú by ste chceli, je, aby zaneprázdnený náborový pracovník len preletel cez prvých pár strán vášho dôsledne prepracovaného 8-stranového životopisu, a čo je najhoršie, úplne ho vylúčil pre jeho dĺžku. Dbajte na to, aby bol stručný a k veci – dve strany sa všeobecne chápu ako ideálna dĺžka – a uistite sa, že náboroví pracovníci majú jednoduchý prístup ku všetkým najdôležitejším informáciám o vás a vašich skúsenostiach.

 

Zamerajte sa na relevantnosť

Položte si otázku: čo tento náborový pracovník potrebuje vedieť? Zrejme sa líši od minulého náborového pracovníka, tak veci popresúvajte, niektoré odstráňte a zahrňte len to, čo je dôležité. A pamätajte, že aj keď to, že radi varíte a počúvate hudbu, je dôležité pre vás, pokiaľ sa nehlásite do zamestnania v stravovacích službách či hudobnom priemysle, tieto informácie zrejme náborového pracovníka nezaujímajú! To cenné miesto sa dá lepšie využiť na niečo, čím sa preukáže vaša vhodnosť pre ponúkanú pozíciu.

 

Dôverujte si, ale buďte realistický

Nájsť vhodnú rovnováhu v propagovaní seba samého môže byť ťažké – ak to preženiete, budete vyzerať arogantne, s nerealistickými výsledkami, ktoré môžu náborovému pracovníkovi znieť pochybne. Ak sa dostatočne nespropagujete, riskujete, že sa dostanete do úzadia a budete len ďalším v dlhom rade životopisov. Uistite sa, že to, čo píšete, propaguje vaše zručnosti a skúsenosti, ale zároveň je to realistické a na pohovore to viete dokázať.

 

Zamerajte sa na to, čo ste dosiahli, nielen čo ste robili

Ľahko sa môže stať, že jednoducho vymenúvate svoje skúsenosti bez reálneho kontextu či výsledkov. Skúsenosti sú výborné, ale náborovému pracovníkovi nepovedia nič o tom, čo ste skutočne dosiahli alebo ako ste k niečomu prispeli. Ak ste boli zapojený do zabezpečovania nového obchodu pre spoločnosť, aké výhody to prinieslo? Ak ste sa zúčastnili na kurze odbornej prípravy, aký vplyv to na vás malo? Ak zahrniete tento druh informácií, preukážete náborovému pracovníkovi pridanú hodnotu, ktorú môžete priniesť.

 

Dvakrát meraj a raz rež

Ako náborového pracovníka vás nič neodradí viac, ako čítanie o tom, že ste vždy chceli pracovať v automobilovom priemysle...ak sa uchádzate o pracovné miesto vo farmaceutickej spoločnosti. Uistite sa, že reagujete na to, čo je predmetom hľadania v pracovnom inzeráte a svoj životopis podľa toho upravte!

 

Veľa šťastia so zefektívňovaním vášho životopisu a ak hľadáte výborné rady o tom, ako napísať dokonalý sprievodný list alebo ako excelovať na pohovore, máme niečo pre vás!

 

 

 

Ďalšie informácie:

 

Európske dni pracovných príležitostí

 

Drop’pin@EURES

 

Vyhľadať poradcu siete EURES

 

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

 

Databáza pracovných miest siete EURES

 

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

 

Kalendár podujatí siete EURES

 

Nadchádzajúce podujatia online

 

Sieť EURES na Facebooku

 

Sieť EURES na Twitteri

 

Sieť EURES na LinkedIn

 

Sieť EURES na Google+

 

Právne upozornenie: Sieť EURES ani Európska komisia neručia za obsah žiadneho z uvedených webových sídiel tretích strán.

27/09/2017

vzdanie sa zákonnej zodpovednosti

Články „V stredobode pozornosti…" sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.