• Podujatia

Preskúmajte európsky trh práce!

Momentálne na vás čaká 3,720,353 pracovných miest!

Vstúpte na trh práce EURES!

Umožnite, aby vás našiel jeden z 4,829 zamestnávateľov zaregistrovaných na portáli siete EURES, a to vytvorením profilu EURES a online životopisu.

Päť vecí, ktoré spoločnosti počas pandémie robili a ktoré zostanú zachované

Spôsoby a miesta našej práce sa po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 začiatkom roka 2020 rýchlo zmenili. Pozrime sa na to, ktoré z týchto zmien zostanú zachované aj po zrušení všetkých obmedzení.

Arts, entertainment and recreation UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA Agriculture, forestry and fishing POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV Business /Entrepreneurship Business /Entrepreneurship Information and communication INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA Administrative and support service activities ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY Electricity, gas, steam and air conditioning supply DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU EURES Portal EURES Portal Employers Zamestnávatelia Financial and insurance activities INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA Water supply, sewerage, waste management and remediation activities DODÁVKA VODY, ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANI Human health and social work activities ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC Accommodation and food service activities UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY Jobseekers Uchádzači o zamestnanie Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying ŤAŽBA A DOBÝVANIE Transportation and storage DOPRAVA A SKLADOVANIE Living and Working Život a práca Manufacturing PRIEMYSELNÁ VÝROBA Construction STAVEBNÍCTVO News/reports/statistics News/reports/statistics Public administration and defence; compulsory social security VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Other service activities OSTATNÉ ČINNOSTI Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV, NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNO Recruiting trends Recruiting trends Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV Real estate activities ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ Professional, scientific and technical activities ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY Education VZDELÁVANIE Activities of extraterritorial organisations and bodies ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ

17/09/2021

Čítať ďalej >>


"Ak chcete ľudí, ktorí stoja pri vás, s dobrými kontaktmi vo všetkých európskych krajinách, a ktorí vám naozaj vedia zadarmo pomôcť nájsť prácu, zaklopte na dvere poradcu siete EURES!"

Viola de Carlo,  Taliansko