Upozornenie
Z dôvodu nevyhnutnej údržby portál EURES nebude dostupný od 02/10/2021 7:30 do 02/10/2021 19:00 (bruselský čas). Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti.

Pracujte kdekoľvek v Európe

Hľadať. Nájsť. Párovať.

EURES v skratke

Bezplatná. Multilinguálna. Ľudská sieť

Sieť Európskych služieb zamestnanosti EURES začala fungovať v roku 1994 s cieľom uľahčiť voľný pohyb pracovníkov. Od svojho založenia sa sieť usiluje o to, aby občania Únie mali k dispozícii rovnaké príležitosti napriek jazykovým bariéram, kultúrnym rozdielom, byrokratickým prekážkam, rozdielnym právnym predpisom v oblasti pracovného práva a nedostatkom v uznávaní osvedčení o vzdelaní v celej Európe.

Výhody

Staňte sa členom alebo partnerom EURES

Nariadením o sieti EURES (EÚ) 2016/589 bola sieť EURES reformovaná. Zámerom bolo dosiahnuť, aby bol tento nástroj na uľahčenie voľného pohybu a zlepšenie fungovania európskeho trhu práce silnejší a efektívnejší.

Zapojte sa