Warning
Z dôvodu nevyhnutnej údržby portál EURES nebude dostupný od 12/08/2020 19:00 do 13/08/2020 0:00 (bruselský čas). Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti.

Announcement
Mimoriadna správa - Európska komisia prijala usmernenia na zabezpečenie ochrany sezónnych pracovníkov v EÚ v kontexte pandémie koronavírusu. Tento dokument obsahuje usmernenia pre vnútroštátne orgány, inšpektoráty práce a sociálnych partnerov k zabezpečeniu práv, ochrany zdravia a bezpečnosti sezónnych pracovníkov, ako aj k zabezpečeniu toho, aby sezónni pracovníci poznali svoje práva. Viac informácií nájdete tu.

Announcement
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov EURES a osobitné podmienky boli aktualizované dňa 9. 6. 2020. Sú dostupné tu.

Announcement
Od 1. 2. 2020 Spojené kráľovstvo už nie je členom Európskej únie. Na základe dohody o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvomvšak naďalej existuje sloboda pohybu pracovníkov medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi vrátane poskytovania služieb siete EURES počas prechodného obdobia, ktoré aktuálne potrvá do 31. 12. 2020.

Pracujte kdekoľvek v Európe

Hľadať. Nájsť Priradiť.

EURES v skratke

Bezplatná. Multilinguálna. Ľudská sieť

Sieť Európskych služieb zamestnanosti EURES začala fungovať v roku 1994 s cieľom uľahčiť voľný pohyb pracovníkov. Od svojho založenia sa sieť usiluje o to, aby občania Únie mali k dispozícii rovnaké príležitosti napriek jazykovým bariéram, kultúrnym rozdielom, byrokratickým prekážkam, rozdielnym právnym predpisom v oblasti pracovného práva a nedostatkom v uznávaní osvedčení o vzdelaní v celej Európe.

Výhody

Staňte sa členom alebo partnerom EURES

Nariadením o sieti EURES (EÚ) 2016/589 bola sieť EURES reformovaná. Zámerom bolo dosiahnuť, aby bol tento nástroj na uľahčenie voľného pohybu a zlepšenie fungovania európskeho trhu práce silnejší a efektívnejší.

Zapojte sa