O nás


EURES je sieťou spolupráce, ktorá bola navrhnutá tak, aby uľahčila voľný pohyb zamestnancov v rámci 28 krajín a Švajčiarska, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.

Túto sieť tvoria: Európsky úrad pre koordináciu, národné úrady pre koordináciu, partneri siete EURES a pridružení partneri siete EURES.

Partnermi v rámci siete môžu byť verejné služby zamestnanosti, súkromné služby zamestnanosti, odborové zväzy, organizácie zamestnávateľov a iné príslušné subjekty na trhu práce. Partneri poskytujú informácie, služby zamestnanosti a náboru pre zamestnávateľov a uchádzačov o zamestnanie, pričom európske a národné úrady pre koordináciu dohliadajú nad organizáciou činností na európskej a vnútroštátnej úrovni.

Sieť EURES okrem toho zohráva významnú úlohu v oblasti poskytovania špecifických informácií a pomoci pri zamestnávaní v prospech zamestnávateľov a cezhraničných pracovníkov v európskych cezhraničných regiónoch.

Sieť EURES v praxi poskytuje svoje služby prostredníctvom portálu a siete približne z 1 000 poradcov siete EURES, ktorí sú v každodennom kontakte s uchádzačmi o zamestnanie a zamestnávateľmi v celej Európe.