• Podujatia

Zamestnávatelia


Vstúpte na trh práce EURES!

Vyhľadávaním v 807,108 životopisoch, ktoré sú k dispozícii na portáli EURES, si nájdite vhodného uchádzača a vytvorte si profil zamestnávateľa EURES, aby ste sa zviditeľnili na trhu.

Ako zamestnávatelia môžu riešiť problémy týkajúce sa rodovej nerovnováhy spôsobené ochorením COVID-19

V dôsledku ochorenia COVID-19 sa výrazne urýchlil prechod na flexibilnú prácu. V snahe prispôsobiť sa tzv. novému normálu zamestnávatelia vykonávajú dlhodobé zmeny vo svojich stratégiách na pracovisku. Je však dôležité, aby zvážili aj to, akým spôsobom ich budúci model pracoviska ovplyvní rodovú rovnosť.

Arts, entertainment and recreation UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA Agriculture, forestry and fishing POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV Business /Entrepreneurship Business /Entrepreneurship Information and communication INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA Administrative and support service activities ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY Electricity, gas, steam and air conditioning supply DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU EURES Portal EURES Portal Employers Zamestnávatelia Europa Európe Financial and insurance activities INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA Water supply, sewerage, waste management and remediation activities DODÁVKA VODY, ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANI Human health and social work activities ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC Hints and tips Hints and tips Accommodation and food service activities UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying ŤAŽBA A DOBÝVANIE Transportation and storage DOPRAVA A SKLADOVANIE Manufacturing PRIEMYSELNÁ VÝROBA Construction STAVEBNÍCTVO Public administration and defence; compulsory social security VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Other service activities OSTATNÉ ČINNOSTI Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV, NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNO Recruiting trends Recruiting trends Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV Real estate activities ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ Professional, scientific and technical activities ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY Education VZDELÁVANIE Activities of extraterritorial organisations and bodies ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ

24/02/2021

Čítať ďalej >>


"Ak chcete ľudí, ktorí stoja pri vás, s dobrými kontaktmi vo všetkých európskych krajinách, a ktorí vám naozaj vedia zadarmo pomôcť nájsť prácu, zaklopte na dvere poradcu siete EURES!"

Viola de Carlo,  Taliansko